Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Yli 65-vuotiaiden omaishoitoperheiden hyvinvointia kartoitetaan Satakunnassa marraskuun aikana – vastausaikaa jatkettu 5.12.2021 asti

Satakunnassa toteutetaan pilottihankkeena yli 65-vuotiaiden omaishoitoperheiden hyvinvointikartoitus, johon voi vastata 16.-28.11.2021. Omaishoitoperheiden läheisten toivotaan kannustavan omaishoitajia ja -hoidettavia vastaamaan kyselyyn.

Pilotin kohderyhminä ovat yli 65-vuotiaat omaishoidettavat sekä heidän omaishoitajansa. Molemmille, hoidettavalle ja hoitajalle, on omat kyselynsä. Pilottiin ovat sitoutuneet Satakunnan kunnista Kankaanpää, Jämijärvi, Karvia, Pomarkku ja Siikainen (POSA), Harjavalta, Kokemäki, Eurajoki ja Nakkila (KESSOTE) sekä Eura ja Säkylä. Kyselyyn voi vastata näiden kuntien omaishoitoperheet sekä ne perheet, jotka eivät ole kunnan omaishoidon tuen piirissä, kunhan hoidettava on yli 65-vuotias.

Hyvinvointikartoitus toteutetaan käyttämällä Activity Stones Oy:n Hyvinvointikartastoa. Kartasto on sähköinen kysymyssarja, jossa kysytään kohderyhmien hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Kysymykset koskevat mm. päivittäiseen selviytymiseen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä asumiseen ja ihmissuhteisiin liittyviä asioita. Omaishoitajan tai -hoidettavan antamia vastauksia hyödynnetään vastaajan tulevissa terveystarkastuksissa, jolloin pystytään puuttumaan ennaltaehkäisevästi mahdollisiin ongelmiin sekä huomaamaan asiat, joihin tulee puuttua ensi tilassa. Kartasto luo ajantasaisen tilannekuvan vastaajan tilanteesta ja parantaa asiantuntijoiden ajankäyttöä ja tiedolla johtamista. Hyvinvointikartastoa on käytetty eri ikäryhmien hyvinvointitilanteen kartoittamisessa monilla alueilla Suomessa useiden vuosien ajan.

Käytännössä henkilö vastaa hyvinvointikartan kysymyksiin tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Omaishoitoperheiden läheisten toivotaan kannustavan hoitajaa ja hoidettavaa vastaamaan kyselyyn ja olemaan tukena, mikäli kyselyyn vastaamisessa ilmenee haasteita. Pilottiin osallistuvat kunnat ovat yhteydessä omaishoitoperheisiin lähipäivinä ja kertovat tarkemmin, kuinka vastaaminen hyvinvointikarttaan tehdään.

Ne omaishoitoperheet, jotka eivät ole omaishoidon tuen piirissä voivat vastata kyselyyn ottamalla yhteyttä oman kuntansa alla mainittuun yhteyshenkilöön, jolloin heille annetaan kyselyssä tarvittavat käyttäjätunnukset.

Hyvinvointikartoituksella pyritään selvittämään omaishoitajan tai omaishoidettavan hyvinvoinnin tilannetta. Vastaaja saattaa kokea joidenkin kysymysten olevan varsin henkilökohtaisia, mutta on tärkeää, että kaikkiin kysymyksiin vastataan. Kartasto luo myös maakunnallisen, hyvinvointialuetta hyödyntävän, kohderyhmien tilannekuvan. Tilannekuvan perusteella hyvinvointialueella kehitetään omaishoitoperheisiin liittyvää tiedolla johtamista, resurssointia ja prosesseja.

Pilottihanke toteutetaan yhteistyössä seuraavien yhteisöjen kanssa:

  • Varsinais-Suomen Muistiyhdistys Ry, Muistiluotsi, Satakunta,
  • Porin Evankelisluterilainen Seurakuntayhtymä, Seurakuntapalvelut,
  • Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri,
  • FinFami Satakunta Ry,
  • Satakunnan Omaishoitajat Ry.
    Pilotointia ohjaa Satasoten Tulevaisuuden sote-keskuksen kotiin vietävien palveluiden osahanke.

Lisätietoa antavat:

Marita Lappi
puh. 044 314929

Teija Taipalus
puh. 044 7475988

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kotiin vietävien palveluiden hankekoordinaattori Sari Grönfors; puh. 0447011683 ja sähköposti sari.gronfors@porinperusturva.fi

Activity Stones Oy:ssä tuotekehitys- ja palvelujohtaja Esa Vanonen; puh. 0405735986 ja sähköposti esa.vanonen@activitystones.com

Julkaisupäivä