Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Ajanvaraus koronanäytteisiin ja -rokotteelle

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Viestintä

Viestinnän tehtävänä on tukea organisaatiota sen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntayhtymän viestinnän perustehtävänä on edistää alueen kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta tarjoamalla tietoa kuntayhtymän toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja päämääristä.

”Haluamme olla kiinnostava, hyvän maineen omaava, ajankohtainen, toimintaa aktiivisesti kehittävä, yhteystyötä tekevä ja arvostettu organisaatio.”

Kuntayhtymän johtaja vastaa viestinnässä asioista, jotka koskevat koko kuntayhtymää tai useita palvelualueita. Palvelualuejohtajat vastaavat oman palvelualueensa viestinnästä.


Viestinnän yhdyshenkilönä toimii: