Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Valvonta

Sosiaalipalveluiden valvonta

Kuntien velvollisuus on valvoa alueellaan toimivien sosiaali – ja terveyspalveluita tuottavien yksiköiden toimintaa riippumatta siitä, onko palvelun tuottaja kunta, kuntayhtymä, kolmassektori (esim. säätiö tai yhdistys) tai yksityinen palveluntuottaja. Palveluiden tuotantotapa ei saa vaikuttaa tuotettavien palveluiden laatuun, vaan suosituksia, lakeja ja hyväksyttyjä sääntökirjoja tulee noudattaa tuotantotavasta riippumatta. Valvonnan tarkoituksena on palveluiden turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistaminen.

Valvonnasta vastaavat Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä siihen nimetyt työntekijät, jotka raportoivat havaintonsa yhtymähallitukselle sekä aluehallintovirastolle. Valvonnalla tavoitellaan hyvää, avointa yhteistyötä. Isoin osa valvontatyötä on toimijoiden toiminnan seuranta ja ennakoiva valvonta, ohjaaminen ja neuvonta.

Valvontaa ohjaa yhtymähallituksen hyväksymä sosiaalipalveluiden valvontasuunnitelma.

Lisätietoja: