Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Valvonta

Sosiaalipalveluiden valvonta

Kuntien velvollisuus on valvoa alueellaan toimivien sosiaali – ja terveyspalveluita tuottavien yksiköiden toimintaa riippumatta siitä, onko palvelun tuottaja kunta, kuntayhtymä, kolmassektori (esim. säätiö tai yhdistys) tai yksityinen palveluntuottaja. Palveluiden tuotantotapa ei saa vaikuttaa tuotettavien palveluiden laatuun, vaan suosituksia, lakeja ja hyväksyttyjä sääntökirjoja tulee noudattaa tuotantotavasta riippumatta. Valvonnan tarkoituksena on palveluiden turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistaminen.

Valvonnasta vastaavat Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä siihen nimetyt työntekijät, jotka raportoivat havaintonsa yhtymähallitukselle sekä aluehallintovirastolle. Valvonnalla tavoitellaan hyvää, avointa yhteistyötä. Isoin osa valvontatyötä on toimijoiden toiminnan seuranta ja ennakoiva valvonta, ohjaaminen ja neuvonta.

Valvontaa ohjaa yhtymähallituksen hyväksymä sosiaalipalveluiden valvontasuunnitelma.

Lisätietoja: