Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Perhekeskus

Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita.

Kessotessa kuntalaiset saavat sujuvat perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut oikea-aikaisesti ja viivytyksettä.

Eurajoki n. 9400 asukasta
Harjavalta n. 6900 asukasta
Kokemäki n. 7100 asukasta
Nakkila n. 5300 asukasta


Perhekeskus ei ole sidottu seiniin, vaan verkostona tehtävään tiimityöhön, jossa asiakas on keskiössä

 • Uusi tapa verkostoida ja sovittaa yhteen lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • Kuntalaisille paremmat palvelut
 • Työntekijälle enemmän onnistumisia ja oivalluksia, työn tekeminen entistä mielekkäämpää
 • Tunnistamme toistemme työn ja yhteisen toimintavan merkitys korostuu
 • Järjestöt ja seurakunnat mukana

Helposti saavutettavisssa lähipalveluna ja jalkautuvana perheen/asiakkaan omaan ympäristöön

 • Moniammatilliset tiimit
 • Kohtaamispaikkatoiminta
 • Eroauttaminen ja perheasioiden sovittelu
 • Vaikuttavien menetelmien jalkauttaminen
 • Yhtenäiset varhaisen tuen (SHL) ja erityisen tuen (LS) palvelut koko alueella
 • Vammaispalveluiden yhteistyö
 • Terveyden edistämisen, neuvolan ja suun terveydenhuollon monialainen yhteistyö
 • Sivistyksen palvelut: koulujen ja varhaiskasvatuksen monialainen yhteistyö