Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut

Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden palvelualue järjestää kaikenikäisten omaishoidontuen ja kotihoidon, kaikenikäisten sairaalapalvelut, ikääntyneiden palveluohjauksen ja kuntouttavan päivätoiminnan sekä ikääntyneiden asumispalvelut.

Tavoitteena on huolehtia ja ylläpitää asiakkaiden toimintakykyä ja tukea asiakkaiden turvallista asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään.


Koti-, sairaala- ja hoivapalveluita johtaa:


Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut jakautuvat seuraaviin tehtäväalueisiin: