Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Tiedote Kessoten kuljetuspalveluista

Kessote on uudistanut kuljetuspalveluiden järjestämistavan 1.8.2021 alkaen kilpailuttamalla ajoneuvot sekä pilotoimalla kuljetusten välityskeskuspalvelua. Välityskeskuspalvelun pilotointi toteutetaan yhteistyössä FCG Smart Transportation Oy:n kanssa 31.1.2022 asti. Pilotoinnista saadun palautteen ja hyvien käytäntöjen perusteella Kessote on käynnistänyt välityskeskuspalvelun kilpailutuksen, mikä toteutetaan kokonaisuudessaan loppuvuoden 2021 aikana.

Kessoten kuljetuspalvelujärjestelmän uudistuksessa käyttöönotetussa FCG:n välityskeskuspalvelussa on ilmennyt ongelmia, jotka ovat valitettavasti kuormittaneet palvelun käyttäjiä sekä omaisia. Kessote on tehnyt yhteistyötä FCG:n välityskeskuksen kanssa päivittäin esiin tulleiden haasteiden korjaamiseksi ja hyvän asiakaspalvelun toteutumiseksi. Toiminnan alkuvaiheen aikana ilmenneitä ongelmia on pääosin korjattu ja palvelu on asiakkaille parantunut.

Kuljetusten välityksen ongelmien parantamiseksi FCG Smart Transportation ottaa käyttöön 18.11.2021 alkaen uuden kuljetusten välitysjärjestelmän. Uuden välitysjärjestelmän käyttöönotto ei tuo asiakkaille muuta muutosta kuin sen, että ladattava sovellus tulee vaihtaa. Kuljetuspalveluasiakkaat voivat tilata kuljetukset edelleen sovelluksen lisäksi

  • soittamalla numerosta 023 610 3430.
  • tekstiviestillä numerosta 045 73960422
  • sähköpostilla osoitteesta kessotetaksi@fcg.fi

Autoilijoiden kilpailutus ei poissulkenut eikä vähentänyt autoilijoiden määrää Kessoten alueella. Kessotella on sopimus 3 päiväauton ja 78 sopimusauton kanssa, joista henkilöautoja on 24, pieniä esteettömiä autoja on 17 ja suuria esteettömiä autoja on 35. Kessote hyväksyi palveluntuottajiksi kaikki kilpailutuksen edellytyksen täyttäneet autoilijat.

Kessoten saama palaute asiakkailta on tärkeää, siihen suhtaudutaan vakavasti ja jokainen palaute käsitellään FCG:n kanssa yksityiskohtaisesti palvelun parantamiseksi. Välitysjärjestelmässä voidaan palata kaikkien matkojen kaikkiin tietoihin jälkikäteen ja puhelunauhoitteet voidaan tarvittaessa kuunnella. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta asiakaspalautteiden läpikäynnissä voidaan mahdollisimman paljon oppia siitä, miten toimintaa voidaan parantaa. Jokainen palaute toivotaan tuotavan Kessoten tietoon tarkempaa tarkastelua varten.

Kelan vakiotaksi-oikeuden myöntämisen perusteet ovat eri, kuin vammaispalvelun tuttutaksi- ja yksinmatkustusoikeuksissa. Asiakkailla on mahdollisuus hakea vammaispalvelusta erikseen tuttutaksi- ja/tai yksinmatkustusoikeutta. Tuttutaksi- tai yksinmatkustusoikeus voidaan myöntää ainoastaan, mikäli oman taksin käyttö on kuljetuspalveluasiakkaan vaikeavammaisuuden vuoksi perusteltua, esim. lääketieteelliset perusteet ja se estää tosiallisesti asiakkaalle myönnetyn kuljetuspalvelun käytön. Tuttutaksioikeudella tarkoitetaan sitä, että asiakkaan kuljetukset ajaa aina sama autoilija ja yksinmatkustusoikeuden mukaisesti kuljetuksessa ei matkusta muita asiakkaita samanaikaisesti. Tuttutaksi-oikeutta ei kuitenkaan myönnetä tilanteissa, joissa palvelun käyttäjä tosiasiallisesti pystyy kulkemaan kyydillä, vaikka autoilija ei toistuvasti ole sama. Autoilijat ovat sopimussuhteessa Kessoteen. Sopimussuhteen lähtökohtana on laadukkaan, turvallisen ja riittävän palvelun tarjoaminen Keski-Satakunnan kuntalaisille. Jokainen autoilijamme tarjoaa asiakkaillemme laadukkaan ja turvallisen palvelun. Hyvän palvelun tuottamiseksi autoilijat, FCG Smart Tranportation Oy ja Kessote ovat kuluvan syksyn aikana käyneet yhteistä vuoropuhelua ja varmistaneet tiedonkulun mm. epäkohtien osalta.

Kessoten vammaispalvelussa huolehditaan hyvästä asiakaspalvelusta parhaalla mahdollisella tavalla.

Julkaisupäivä