Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Tiedote Kessoten kuljetuspalveluista

Kuljetuspalveluiden kokonaisuutta on kehitetty yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa vuoden 2022 aikana.

Kessote on aktiivisesti seurannut palvelun ja sopimusten toteutumista ja puuttunut epäkohtiin sopimuskumppaneille lähetetyillä selvityspyynnöillä sekä pyrkinyt parantamaan palvelun toteumista aktiivisella yhteistyöllä Keskustaksi Oy:n sekä sopimusautoilijoiden kanssa. Toimintaa on edistetty järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia niin sopimusautoilijoiden, päiväautojen ja Keskustaksi Oy:n kuin vammaisneuvostonkin kesken. Toiminnan kehittämisessä on käytetty myös ulkopuolista kuljetuspalveluiden asiantuntijaa.

Saatujen selvitysten perusteella toiminnan järjestämistä ja palvelun toimivuutta on arvioitu. Selvitysprosessin perusteella Keskustaksi Oy on tehnyt välittömiä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi (esim. järjestelmäpäivitys).

Yhtymähallitus on arvioinut asiaa 31.8.2022. Tämänhetkisen tilanteen ja tehtyjen toimenpiteiden perusteella nykyistä toimintamallia jatketaan. Kessoten kuljetuspalvelut jatkuvat näin ollen asiakkaille normaalisti. Toimintamallin jatkaminen edellyttää kuitenkin kuljetuspalveluiden jatkuvaa arviointia ja kehittämistä, joten toivomme saavamme palautetta ongelmatilanteista.

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Julkaisupäivä