Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Tiedote: Kessoten kuljetuspalveluiden tilanne

Kuljetuspalveluiden toimintaa kehitetään aktiivisesti ja suunnitelmallisesti yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa. Toiminnassa on edelleen kehitettävää.

Kessote järjestää kuljetuspalvelut kahden eri sopimuskumppanitahon toimesta; Keskustaksi Oy ja autoilijat. Sopimuskumppanit on valittu kilpailutuksen perusteella.

Sopimuskumppaneille on lähetetty kirjallinen palaute- ja selvityspyyntö toukokuun aikana. Kessote on saanut selvitykset sopimuskumppaneilta.

Selvitysten sekä Kessoten tiedossa olevan nykytilanteen perusteella toimintaa ja palvelun järjestämistä arvioidaan ja jatkotoimenpiteitä selvitetään.

Kessoten kuljetuspalvelut jatkuvat asiakkaille normaalisti ja kyyti tilataan edelleen aiempien ohjeiden mukaisesti. Ongelmatilanteista toivomme edelleen palautetta.

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Julkaisupäivä