Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottokäynnit muuttuvat asiakkaille maksuttomiksi 1.7.2021 alkaen.

Terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin tulee muutoksia, jotka on huomioitava vastaanottotyössä. Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottokäynnit muuttuvat asiakkaille maksuttomiksi 1.7.2021 alkaen. Peruuttamattoman ajan maksun saa periä vain 18 vuotta täyttäneeltä.

KOOSTE  
TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA ANNETTUUN LAKIIN TEHDYT MUUTOKSET 
1. MAKSUTTOMAT TERVEYSPALVELUT 1.7.2021 alkaen: 

 • perusterveydenhuollossa sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanottokäynnit ml. etäyhteys  
 • koulu/opiskeluterveydenhuollon palvelut (myös yli 18-vuotiaalle) 
 • mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon palvelut > ollut kuntayhtymän järjestämässä toiminnassa voimassa ennenkin 
 • terveydenhuollon ammattihenkilön antama fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, jalkojenhoito, puheterapia, toimintaterapia tms. alle 18-vuotiaalta > ollut kuntayhtymässä voimassa ennenkin. 

2. MAKSUKATTO 1.1.2022 alkaen 

 • suun terveydenhuollon tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut (hoito sis. maksukattoon, mutta muut hammastekniset kulut eivät kerrytä maksukattoa esim. hammasteknisen laboratorion kulut) 
 • tilapäinen kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito (kotipalvelu ja kotihoito jäävät maksukaton ulkopuolelle) 
 • yksittäisistä terapioista perittävät maksut > kuntayhtymässä lääkinnällisen kuntoutusterapian omavastuut kuuluneet maksukattoon ennenkin. 
 • toimeentulotuesta maksetut maksut 
 • etäyhteyksistä perittävät maksut 

3. PERUUTTAMATON KÄYNTI 1.7.2021 

 • Maksun voi jatkossa periä kaikista terveydenhuollon vastaanottopalveluista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisista hoito- tai asumispalvelupaikoista, jos asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja aikaa tai paikkaa perumatta jäänyt saapumatta palvelun piiriin.  
 • Aikaisemmin peritty vain lääkärikäynneistä, suun terveydenhuollon käynneistä ja kuvantamistutkimuksista 
 • Peritään ainoastaan 18 vuotta täyttäneiltä (aikaisemmin ikäraja 15 v.) 

Julkaisupäivä