Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksella tarkoitetaan neuvontaa, ohjausta ja valmennusta vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta järjestetään vammaiselle henkilölle ja/tai hänen omaiselleen yksilöllisesti tai kurssimuotoisena. Toimintaa toteutetaan määrärahojen puitteissa siten, että välttämätön yksilöllinen sopeutumisvalmennus kuten esimerkiksi liikkumistaidonohjaus on ensisijaista. 

Kurssimuotoisessa sopeutumisvalmennuksessa ovat etusijalla paikalliset kurssit kuten lasten tukiviittomien ryhmäopetuskurssit. Korvausta sopeutumisvalmennukseen voi saada myös terveydenhuollon tai Kelan kautta. 

Yhteystiedot

Harjavalta, Luvia

Tuula Nikula-Häkli

sosiaaliohjaaja

Soittoajat: ma, ti klo: 9-10
Kaisa Koskela

johtava sosiaalityöntekijä