Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Ajanvaraus koronanäytteisiin ja -rokotteelle

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Palveluasuminen

Palveluasumisella ja siihen liittyvillä palveluilla ja tukitoimilla mahdollistetaan vaikeavammaisen henkilön suoriutuminen tavanomaisista elämäntoiminnoista mahdollisimman itsenäisesti. Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista järjestetään, mikäli ensisijaisen lainsäädännön mukaiset palvelut eivät ole asiakkaalle riittäviä tai sopivia.

Palveluasumista voi hakea, jos avuntarve on

  • päivittäistä
  • jatkuvaluonteista
  • vuorokauden eri aikoina ja/tai
  • muuten erityisen runsasta

Erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen ei ole, mikäli henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. Kessotella on oikeus päättää palveluasumisen järjestämistavasta, ja se voidaan järjestää omaan kotiin tai asumispalveluyksikköön. Päätös palveluasumisesta sekä sen toteuttamistavasta tehdään aina yksilöllisesti.

Palveluasuminen omaan kotiin voidaan järjestää esimerkiksi kotipalvelun avulla, omaishoidon tuella, henkilökohtaisen avun avulla, asunnonmuutostöinä sekä edellä mainittujen palvelujen yhdistelmällä. Palveluasuminen asumisyksikköön järjestetään pääasiassa palvelusetelin avulla. Palvelusetelin arvo määritetään asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti ja sellaiseksi, että asiakkaalle ei jää maksettavaksi omavastuuosuutta.

Yhteystiedot

Harjavalta, Luvia, Nakkila

Tuula Nikula-Häkli

sosiaaliohjaaja

Soittoajat: ma, ti, to ja pe klo: 9-10
Kaisa Koskela

johtava sosiaalityöntekijä

Soittoajat: ma–ke ja pe klo 9–10.