Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Kehitysvammaisille henkilöille asumispalvelua myönnetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella. Erityishuoltolain mukaista asumispalvelua järjestetään, mikäli ensisijaisen lainsäädännön mukaiset palvelut eivät ole asiakkaalle riittäviä tai sopivia. Asumispalvelu voi olla:

  • Tuettu asuminen on itsenäistä asumista, jossa asiakas asuu omassa asunnossaan, ja jonne hän saa tarvitsemansa tuen ja avun.
  • Palveluasuminen on pääsääntöisesti ryhmäkotiasumista, jossa henkilökunta on paikalla aamu- ja ilta-aikaan.
  • Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista asumispalvelua, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Asumispalvelut järjestetään pääasiassa palvelusetelin avulla. Palvelusetelin arvo määritetään asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti ja sellaiseksi, että asiakkaalle ei jää maksettavaksi omavastuuosuutta.