Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista 

  • päivittäisissä toimissa
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa 
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai 
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä kotona ja kodin ulkopuolella.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammainen henkilö kykenee itse määrittelemään avun sisällön, toteutustavan ja toteuttamisajan.

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen ja etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen em. toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Vanhuksille suunnatut palvelut ja tukitoimet järjestetään edelleen ensisijaisesti sosiaalihuoltolain perusteella.

Yhteystiedot

Harjavalta, Luvia

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Koulukatu 2
29200 Harjavalta

Käyntiosoite: Myllykatu 10

 

Tuula Nikula-Häkli

sosiaaliohjaaja

Soittoajat: ma, ti klo: 9-10
Kaisa Koskela

johtava sosiaalityöntekijä