Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kohtuullisia hankkimiskustannuksia voidaan korvata, jos vaikeavammainen vammasta tai sairaudesta johtuen välttämättä tarvitsee näitä välineitä ja laitteita päivittäisistä elämäntoiminnoista suoriutuakseen. 

Korvattavia välineitä ja laitteita voivat olla esimerkiksi

  • nostolaite
  • hälytyslaite tai
  • vastaavat muut kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet

Laitteet hankitaan yleensä kuntayhtymän omistukseen ja annetaan vaikeavammaiselle käyttöön.

Yhteystiedot

Harjavalta, Luvia

Tuula Nikula-Häkli

sosiaaliohjaaja

Soittoajat: ma, ti klo: 9-10
Kaisa Koskela

johtava sosiaalityöntekijä