Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Kotisairaala

Kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa. Se on terveyskeskussairaalatasoista sairaanhoitoa asiakkaan kotiin vietynä. Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. Edellytyksenä on, että

  • asiakas haluaa kotihoitoon ja hänet voidaan siellä lääkärin ohjein turvallisesti hoitaa
  • hän selviytyy päivittäisistä toiminnastaan itse, läheisten tai tukipalvelujen avulla

Kotisairaala tekee yhteistyötä palliatiivisen hoidon poliklinikan kanssa. Palliatiivisen hoidon poliklinikka toimii Harjavallan terveysasemalla.

Kotisairaalaan soveltuvat mm. seuraavanlaiset potilaat:

  • infektiopotilaat
  • akuutit haavapotilaat
  • kipu- ja ravitsemuspumppuhoitoa saavat potilaat
  • syöpäpotilaiden voinnin seuranta ja hoito
  • kotisaattohoitopotilaat
  • asumispalveluyksiköiden asukkaat, jotka tarvitsevat akuuttia sairaanhoitoa

Yhteystiedot

Eurajoki

Kotisairaala Eurajoki
Aukioloajat: ma-su 7-21.30, muina aikoina Eurajoen terveyskeskussairaalan hoitajat vastaavat