Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Nuorten kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä


Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä toimii kuntien yhteinen nuorten kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä, joka auttaa sinua saamaan tarvitsemasi kuntoutuspalvelut. Asiakasyhteistyöryhmän asiakkaita voivat olla n. 16-25-vuotiaiden nuoret ja nuoret aikuiset. Yli 22-vuotiaiden kohdalla määritellään yksilöllisesti, ohjautuuko asiakas nuorten vai aikuisten asiakasyhteistyöryhmään.Kenen asioita ryhmässä käsitellään?

Sinulla tai asioitasi hoitavalla työntekijällä on oikeus saada asiasi käsiteltäväksi asiakasyhteistyöryhmään, jos

 • kuntoutus- ja työllistymisasioihisi ei mielestäsi ole löytynyt ratkaisua, ja kuntoutustarpeita sekä -vaihtoehtoja pitäisi arvioida yhdessä eri viranomaisten ja kuntoutuspalvelujen järjestäjien kanssa
 • kuntoutus- tai eläkehakemukseesi tulee kielteinen päätös ja kuntoutusmahdollisuutesi vaativat lisäselvitystä

Miten voit ottaa yhteyttä?

Voit pyytää asioitasi hoitavaa työntekijää ottamaan yhteyttä asiakasyhteistyöryhmään. Hän voi tehdä aloitteen asiasi käsittelystä työryhmässä, jos olet antanut siihen kirjallisen suostumuksen. Voit myös itse ottaa yhteyttä asiakasyhteistyöryhmän yhteyshenkilöön. Hänen yhteystietonsa ovat sivun lopussa.


Miten asioitasi käsitellään ryhmässä?

Ryhmässä viranomaiset ja kuntoutuspalvelujen järjestäjät etsivät yhdessä sinun kanssasi ratkaisuja esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • kuntoutustarpeen ja –mahdollisuuksien arviointi
 • kuntoutuspalvelujen järjestäminen
 • kuntoutukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen
 • työllistymisen edistäminen
 • kuntoutusajan toimeentulon järjestäminen


Kuntoutusasioitasi käsitellään yhteistyöryhmässä vain kirjallisella suostumuksellasi asiasi hoitamisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Sinulla on oikeus

 • osallistua ryhmän kokoukseen ja kertoa näkemyksesi asiasta
 • tuoda läheinen henkilö mukaan kokoukseen
 • saada kuntoutuksesta huolehtiva yhteyshenkilö
 • saada palvelu äidinkielelläsi tai tarvittaessa tulkin avulla

Jokaisen, joka saa sinua koskevia tietoja asian käsittelyn aikana, tulee lain mukaan pitää tiedot salassa.

Yhteistyöryhmä vastaa tietojesi säilyttämisestä asian käsittelyn ajan. Tämän jälkeen tiedot siirretään terveyskeskuksen arkistoon. Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevia tietoja.


Keitä yhteistyöryhmään kuuluu?

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään kuuluu yleensä

 • lääkäri, psykologi ja kuntoutustyöntekijä terveyskeskuksesta
 • kunnan sosiaalitoimen työntekijä
 • psykiatrisen poliklinikan työntekijä
 • Kelan vakuutussihteeri
 • työ- ja elinkeinotoimiston työntekijä
 • opetustoimen työntekijä


Mukaan voidaan kutsua myös muita asian käsittelyssä tarvittavia viranomaisia ja muita asiantuntijoita.

Työryhmä käsittelee myös muita kuntoutuksen kehittämistä ja järjestämistä koskevia yhteisiä asioita paikallisessa työryhmässä.Asiakasasioita käsittelevä nuorten kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä


YHTEYSHENKILÖ
Kuntoutussuunnittelija Johanna Hakala 044 906 7558

KELA
Hanna-Leena Mattila, etuuskäsittelijä

TE-toimisto
Tanja Raitanen, asiantuntija

A-klinikka ja perhekuntoutumisklinikka Kokemäki
Helena Riihimaa, psykiatrinen sairaanhoitaja

NUORISOPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA
Nuorisopsykiatri
Harjavallan nuorten työryhmä

Kessote
Mika Kallio, psykiatri
Psykologi

KOKEMÄKI
Kessote
Eeva Kuusisto, sosiaalityöntekijä
Jussi Suominen, sosiaaliohjaaja
Marjaelina Janhunen, sosiaaliohjaaja
Työllistämistoiminta
Hannu Pruuki, kuntoutusohjaaja

HARJAVALTA
Kessote
Kati Kääntee, sosiaaliohjaaja
Laura Rantahalvari, sosiaaliohjaaja
Työllistämistoiminta
Charlotta Molander, työllisyystoiminnan päällikkö
Sari Wihlman, ohjaaja

NAKKILA
Kessote
Kati Armia, sosiaaliohjaaja
Vilma Välimaa-Mäkinen, sosiaaliohjaaja
Nuorten työpaja
Johanna Syysmäki, työllisyydenhoidon koordinaattori

EURAJOKI
Kessote
Johanna Löppönen, sosiaaliohjaaja
Kaisa Laukkanen, sosiaaliohjaajaLomakkeet

Seuraavat nuorten asiakasyhteistyöryhmän kokousajankohdat


(Tiistai 20.12.2022)
Tiistai 31.1.2023
Tiistai 28.2.2023

Yhteystiedot

Johanna Hakala

kuntoutussuunnittelija