Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Kuntoutusohjaus, ikäihmiset


Kuntoutusohjaaja ja kuntoutussuunnittelija ohjaavat ja neuvovat asiakasta / potilasta ja hänen läheisiään kuntoutuspalvelujärjestelmiin liittyvissä asioissa.


Tavoitteena on asiakkaiden
  • Kuntoutustarpeen varhainen tunnistaminen
  • Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen
  • Tarkoituksenmukaisten kuntoutustoimenpiteiden ja kuntoutuksen palvelujärjestelmien piiriin ohjaaminen
  • Kuntoutusprosessin tukeminen: suunnittelu, hakemukset, anomukset, lausunnot, seuranta
  • Elin- ja toimintaympäristössä selviytymisen tukeminen

Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden lähtökohtana ovat kuntoutusprosessien oikea-aikainen käynnistäminen kuntoutujan voimavarat huomioiden.

Teemme yhteistyötä kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamiseksi yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan eri kuntoutuksen palvelujärjestelmien ja yhteistyötahojen kanssa. Toimimme yhteyshenkilöinä kodin, sairaalan ja hoitoon sekä kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden ja viranomaisten välillä.Kuntoutusohjaaja
  • Veteraanikuntoutus
  • Reumapotilaiden kuntoutusyhdyshenkilö
  • Vammaisneuvoston sihteerinä toimiminen

Kuntoutussuunnittelija
  • Kuntoutustyöryhmä: lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut
  • Asiantuntijana toimiminen ohjausryhmissä ja päätösten valmistelussa

(tulosta kaksipuoleisena ja taita keskeltä)


Yhteystiedot

Johanna Hakala

kuntoutussuunnittelija

Sanna Nieminen

kuntoutusohjaaja