Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kuntoutusohjaus, ikäihmiset


Kuntoutusohjaaja ja kuntoutussuunnittelija ohjaavat ja neuvovat asiakasta / potilasta ja hänen läheisiään kuntoutuspalvelujärjestelmiin liittyvissä asioissa.


Tavoitteena on asiakkaiden
  • Kuntoutustarpeen varhainen tunnistaminen
  • Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen
  • Tarkoituksenmukaisten kuntoutustoimenpiteiden ja kuntoutuksen palvelujärjestelmien piiriin ohjaaminen
  • Kuntoutusprosessin tukeminen: suunnittelu, hakemukset, anomukset, lausunnot, seuranta
  • Elin- ja toimintaympäristössä selviytymisen tukeminen

Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden lähtökohtana ovat kuntoutusprosessien oikea-aikainen käynnistäminen kuntoutujan voimavarat huomioiden.

Teemme yhteistyötä kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamiseksi yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan eri kuntoutuksen palvelujärjestelmien ja yhteistyötahojen kanssa. Toimimme yhteyshenkilöinä kodin, sairaalan ja hoitoon sekä kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden ja viranomaisten välillä.Kuntoutusohjaaja
  • Veteraanikuntoutus
  • Reumapotilaiden kuntoutusyhdyshenkilö
  • Vammaisneuvoston sihteerinä toimiminen

Kuntoutussuunnittelija
  • Kuntoutustyöryhmä: lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut
  • Asiantuntijana toimiminen ohjausryhmissä ja päätösten valmistelussa

(tulosta kaksipuoleisena ja taita keskeltä)


Yhteystiedot

Johanna Hakala

kuntoutussuunnittelija

Sanna Nieminen

kuntoutusohjaaja