Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä


Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä toimii kuntien yhteinen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä, joka auttaa sinua saamaan tarvitsemasi kuntoutuspalvelut.


Kenen asioita ryhmässä käsitellään?

Sinulla tai asioitasi hoitavalla työntekijällä on oikeus saada asiasi käsiteltäväksi asiakasyhteistyöryhmään, jos

 • kuntoutus- ja työllistymisasioihisi ei mielestäsi ole löytynyt ratkaisua, ja kuntoutustarpeita sekä -vaihtoehtoja pitäisi arvioida yhdessä eri viranomaisten ja kuntoutuspalvelujen järjestäjien kanssa
 • kuntoutus- tai eläkehakemukseesi tulee kielteinen päätös ja kuntoutusmahdollisuutesi vaativat lisäselvitystä

Miten voit ottaa yhteyttä?

Voit pyytää asioitasi hoitavaa työntekijää ottamaan yhteyttä asiakasyhteistyöryhmään. Hän voi tehdä aloitteen asiasi käsittelystä työryhmässä, jos olet antanut siihen kirjallisen suostumuksen. Voit myös itse ottaa yhteyttä asiakasyhteistyöryhmän yhteyshenkilöön. Hänen yhteystietonsa ovat sivun lopussa.Miten asioitasi käsitellään ryhmässä?

Ryhmässä viranomaiset ja kuntoutuspalvelujen järjestäjät etsivät yhdessä sinun kanssasi ratkaisuja esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • kuntoutustarpeen ja –mahdollisuuksien arviointi
 • kuntoutuspalvelujen järjestäminen kuntoutukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen
 • työllistymisen edistäminen
 • kuntoutusajan toimeentulon järjestäminen

Kuntoutusasioitasi käsitellään yhteistyöryhmässä vain kirjallisella suostumuksellasi asiasi hoitamisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Sinulla on oikeus

 • osallistua ryhmän kokoukseen ja kertoa näkemyksesi asiasta
 • tuoda läheinen henkilö mukaan kokoukseen
 • saada kuntoutuksesta huolehtiva yhteyshenkilö
 • saada palvelu äidinkielelläsi tai tarvittaessa tulkin avulla

Jokaisen, joka saa sinua koskevia tietoja asian käsittelyn aikana, tulee lain mukaan pitää tiedot salassa.
Yhteistyöryhmä vastaa tietojesi säilyttämisestä asian käsittelyn ajan. Tämän jälkeen tiedot siirretään terveyskeskuksen arkistoon. Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevia tietoja.


Keitä yhteistyöryhmään kuuluu?

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään kuuluu yleensä

 • lääkäri, psykologi ja kuntoutustyöntekijä terveyskeskuksesta
 • kunnan sosiaalitoimen työntekijä
 • psykiatrisen poliklinikan työntekijä
 • Kelan vakuutussihteeri
 • työ- ja elinkeinotoimiston työntekijä
 • opetustoimen työntekijä

Mukaan voidaan kutsua myös muita asian käsittelyssä tarvittavia viranomaisia ja muita asiantuntijoita.

Työryhmä käsittelee myös muita kuntoutuksen kehittämistä ja järjestämistä koskevia yhteisiä asioita paikallisessa työryhmässä.


Asiakasasioita käsittelevä kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

YHTEYSHENKILÖ
Johanna Hakala, kuntoutussuunnittelija puh: 044 906 7558

KELA
Hanna-Leena Mattila, etuuskäsittelijä

TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO
Tanja Raitanen, asiantuntija (Harjavalta, Kokemäki, Nakkila)
Carita Virtanen, työvoima-asiantuntija (Eurajoki)

A-klinikka ja perhekuntoutumisklinikka Kokemäki
Liisa Salmi, psykiatrinen sairaanhoitaja

ERIKOISSAIRAANHOITO
PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA

Harjavallan sairaala
Suvi-Hilla Wahlman, sosiaalityöntekijä

PERUSTERVEYDENHUOLTO
KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Mika Kallio, psykiatrian erikoislääkäri
Kaisa-Maria Tuuha, psykologi
Johanna Hakala, kuntoutussuunnittelija

KOKEMÄKI
Kessote
Eeva Kuusisto,sosiaalityöntekijä
Jussi Suominen, sosiaaliohjaaja
Työllisyyspalvelut
Kirsi Kujansuu, työllisyyskoordinaattori
Hannu Pruuki, kuntoutuksen ohjaaja
Kari Ylinen, työvalmentaja

HARJAVALTA
Kessote
Anne Hakkarainen, sosiaalityöntekijä
Laura Rantahalvari, sosiaaliohjaaja
Työllistämistoiminta
Charlotta Molander, työllistämistoiminnan päällikkö
Sari Wihlman, ohjaaja

NAKKILA
Kessote
Kati Armia, sosiaaliohjaaja
Vilma Välimaa-Mäkinen, sosiaaliohjaaja
Työllisyyspalvelut
Johanna Syysmäki, työllisyydenhoidon koordinaattori

EURAJOKI
Kessote
Piia Kotikivi, sosiaalityöntekijä
Elina Kuoppala, sosiaaliohjaaja


Lomakkeet


Seuraavat aikuisten asiakasyhteistyöryhmän kokousajankohdat:


Tiistai 29.11.2022
Tiistai 24.1.2023
Tiistai 14.2.2023

Yhteystiedot

Johanna Hakala

kuntoutussuunnittelija