Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Ajanvaraus koronanäytteisiin ja -rokotteelle

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Kuntoutusohjaus, aikuiset

Kuntoutusohjaus, aikuiset


Kuntoutusohjaaja ja kuntoutussuunnittelija ohjaavat ja neuvovat asiakasta / potilasta ja hänen läheisiään kuntoutuspalvelujärjestelmiin liittyvissä asioissa.

Tavoitteena on asiakkaiden
 • Kuntoutustarpeen varhainen tunnistaminen
 • Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen
 • Tarkoituksenmukaisten kuntoutustoimenpiteiden ja kuntoutuksen palvelujärjestelmien piiriin ohjaaminen
 • Kuntoutusprosessin tukeminen: suunnittelu, hakemukset, anomukset, lausunnot, seuranta
 • Elin- ja toimintaympäristössä selviytymisen tukeminen

Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden lähtökohtana ovat kuntoutusprosessien oikea-aikainen käynnistäminen kuntoutujan voimavarat huomioiden.

Teemme yhteistyötä kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamiseksi yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan eri kuntoutuksen palvelujärjestelmien ja yhteistyötahojen kanssa. Toimimme yhteyshenkilöinä kodin, sairaalan ja hoitoon sekä kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden ja viranomaisten välillä.Kuntoutusohjaaja
 • Ammatillinen kuntoutus
 • Reumapotilaiden kuntoutusyhdyshenkilö
 • Vammaisneuvoston sihteerinä toimiminen
 • 2-3 käynnin nepsy-ohjausjaksot, joiden yhteydessä kartoitetaan tarvittavia palveluita ja Kelan kuntoutuksia ja tehdään jatkosuunnitelmaa.

Kuntoutussuunnittelija
 • Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä (linkki)
 • Kuntoutustyöryhmä: lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut (linkki)
 • Asiantuntijana toimiminen ohjausryhmissä ja päätösten valmistelussaLääkinnällinen kuntoutus

Yhteystiedot

Johanna Hakala

kuntoutussuunnittelija

Sanna Nieminen

kuntoutusohjaaja