Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Psykososiaaliset erityispalvelut

Olemme psyykkisen hyvinvoinnin, kuntoutuksen ja terapian asiantuntijayksikkö. Yksikkömme kattaa useita eri palveluja, kuten kuntoutusohjauksen, puheterapeuttien ja terveyskeskuspsykologien palvelut. Yksikön asiantuntijat tekevät yhteistyötä muun terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toimijoiden kanssa ja toimivat erilaisissa yhteistyöryhmissä. Yksikkö tuottaa myös opiskeluhuollon psykologipalveluja. Terveyskeskuspsykologit toimivat myös osana psykiatrista työryhmää. Pidämme tärkeänä moniammatillista yhteistyötä, asiakaslähtöisyyttä ja todettuun tarpeeseen perustuvaa vaikuttavaa hoitoa ja kuntoutusta.