Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Psykiatrinen työryhmä

Psykiatrinen työryhmä tarjoaa keskusteluapua aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille. Työryhmään kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologeja ja psykiatri.

Psykiatrinen työryhmä


Psykiatrinen työryhmä tarjoaa keskusteluapua aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille. Työryhmään kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologeja ja psykiatri.

Psykiatristen sairaanhoitajien ja psykologien vastaanotoille hakeudutaan useimmiten lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Hakeutumisen syynä voivat olla esimerkiksi masentuneisuus, ahdistuneisuus, jännitys, pelot, uniongelmat tai työssä jaksamisen vaikeudet. Vastaanotoille ei tarvita varsinaista lähetettä. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä.

Psykiatriset sairaanhoitajat tarjoavat keskusteluapua ja toteuttavat psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta siirtyneiden asiakkaiden jatkoseurantaa yhteistyössä muun perusterveydenhuollon henkilöstön kanssa. Terveyskeskuspsykologit tarjoavat terapeuttisia keskusteluja ja psyykkisen tilanteen arviointia erilaisissa ongelma- ja kriisitilanteissa. Psykiatrisen työryhmän opintopsykologi tarjoaa psykologin palveluja toisen asteen opiskelijoille Harjavallassa.
Opintopsykologiin voi ottaa yhteyttä opiskeluun ja omaan hyvinvointiin liittyvissä pulmatilanteissa.

Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Vastaanotot on pääosin keskitetty Harjavallan terveyskeskukseen.

Toimintatapa
Työryhmä käsittelee saapuneet yhteydenotot kerran viikossa ja tämän pohjalta arvioidaan, millainen ja kenen työntekijän toteuttama työskentely tilanteeseen sopii. Yhteydenottojen ja lähetteiden perusteella tapahtuu jonoon asettaminen, mikäli kriteerit psykiatrisen työryhmän hoidolle täyttyvät ja muu hoito tai ohjaus eivät ole tilanteeseen soveltuvampia. Jonotilanteen mukaan potilaaseen ollaan yhteydessä ja sovitaan vastaanottoaika. Tarpeen mukaan toteutetaan aluksi arviointityyppisiä käyntejä, joiden jälkeen sovitaan varsinaiset hoitokäynnit.

Tilanteesta riippuen osa asiakkaista ohjataan psykiatrin vastaanotolle, pari- ja perheterapiapalveluihin tai päihdeterapeuttien vastaanotoille. Osa voidaan lähettää tarpeenmukaisiin psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluihin. Harjavallan toisen asteen opiskelijat ohjataan opintopsykologin vastaanotolle.

Perheiden kriiseihin ja parisuhteen pulmiin apua tarjoaa perheneuvola. A-klinikka Kokemäki tarjoaa päihdehuollon avopalveluita. Opioidikorvaushoitoa toteutetaan kuntayhtymässä. Lue lisää: Päihdepalvelut.

Terapianavigaattori
Käy ennen yhteydenottoa täyttämässä Terapianavigaattori. Terapianavigaattori sujuvoittaa hoidon tarpeen arviointia ja nopeuttaa oikeaan hoitoon tai palveluun pääsyäsi. Terapianavigaattorin täyttäminen vie noin 30 min, joten varaa itsellesi rauhallinen hetki sen täyttämiseen. Terapianavigaattorin täyttäminen on vapaaehtoista.   

Täytettyäsi Terapianavigaattorin, saat lopussa henkilökohtaisen koodin, jolla ammattilainen voi avata tuloksesi yhden kuukauden ajan. Ota koodi varmaan talteen  ja anna se pyydettäessä ammattilaiselle. Älä kirjaa Terapianavigaattoriin henkilötietojasi kuten nimeä tai henkilötunnusta! Täytettyäsi terapianavigaattorin soita alla näkyviin numeroihin.  

Kessoten alueella Harjavalta/Nakkila ja Kokemäki ottaa terapianavigaattorin käyttöön 11.4. alkaen .

Eurojaki/Luvia 1.5. alkaen .

https://www.terapianavigaattori.fi/Voit hyödyntää myös muita ilmaisia nettipalveluja
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tuottaman Mielenterveystalon sekä Nuorten mielenterveystalon nettipalvelujen sivuilta löytyy luotettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdeasioista. Palveluista löytyy apua mm. ongelman vakavuustason määrittelyyn sekä erilaisia itseapuohjelmia ja -oppaita. Nettipalvelua voi käyttää kuka tahansa, nimettömänä ja ilman kirjautumista.

Mielenterveysseuran oma-apuohjelma SELMA tarjoaa erilaisia näkökulmia ja tehtäviä kokemasi kriisin käsittelyn tueksi. SELMA – selviytymismatka kriisistä eteenpäin on yksittäisen järkyttävän tapahtuman kohdanneille aikuisille tarkoitettu 8 viikkoa kestävä oma-apuohjelma.

Mielenterveysseuran OIVA on hyvinvointiohjelma, jonka avulla voit lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan tietoisesti läsnä, käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunnistamaan itselle tärkeitä asioita. Oiva sopii esimerkiksi stressin, alakulon, ahdistusoireiden tai uniongelmien lievittämiseen.

Jännä juttu on ilmainen Headsted verkko-ohjelma jännityksen lievittämiseen. Ohjelman avulla voi oppia rauhoittumaan, saa etäisyyttä omiin ajatuksiin ja rohkaistuu tekemään itselle tärkeitä asioita. Ohjelmassa on seitsemän osiota, joiden kuluessa käsitellään jännitystä eri näkökulmasta ja opetellaan rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia.

Opiskelijoille suunnatuissa Nyyti-palveluissa voi pohtia erilaisia opiskelijan elämää koskettavia asioita ja voi saada vinkkejä ja välineitä oman mielen hyvinvointiin. Palveluina mm. Ryhmächat, Sekasin-chat, nettiryhmät, tarinat ja elämäntaito-osiot.

Vanhusten mielenterveys

Joskus ajatellaan, että aloitekyvyn vähentyminen ja alakuloisuus kuuluisivat osaksi normaalia vanhuusikää. Nykykäsityksen mukaan asia ei kuitenkaan ole näin. Joissakin tapauksissa kyse voi olla masentumisesta. Vanhuusiässä ilmenee samoja mielenterveyden häiriöitä kuin aikuisuudessakin. Tavallisimpia vanhusten mielenterveyden häiriöitä ovat masennus, ahdistuneisuus ja muistisairauspotilaan käytösoireet. Lue lisää Omahoitoinfosta sivulta Mielenterveys.

Lisätietoa

(tulosta kaksipuoleisena ja taita keskeltä)


Yhteystiedot

Eurajoki

Eurajoen terveysasema
Aukioloajat: ma-to klo 8-16, pe 8-14.
Mari Jokinen

psykiatrinen sairaanhoitaja

Soittoajat: ma-pe klo 12-13
Luvian terveysasema
Aukioloajat: ma-to klo 8-16, pe klo 8-14
Johanna Ruusuluoto

psykiatrinen sairaanhoitaja

Soittoajat: ma-pe klo 12-12.30