Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Vanhemman velvollisuus on selvittää lapsensa mielipide kun sovitaan lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisesta lastenvalvojan luona. Vanhempien tulee esittää lapsen näkemykset lastenvalvojalle vanhempien tapaamisella. Lastenvalvoja voi myös keskustella lapsen kanssa henkilökohtaisesti. Sopimuksiin kirjataan lapsen mielipide.

Kaikkien työntekijöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sata.fi

Yhteystiedot

Eurajoki

Taina Engblom
Riitta Räikkönen
Tarja Valtonen

Perheoikeudellisten palvelujen esihenkilö