Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudellisissa palveluissa lastenvalvojat hoitavat erotilanteissa lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä sopimusasioita sekä isyyden ja äitiyden selvittämiseen liittyviä tehtäviä.

Perheoikeudelliset palvelut

Kessoten perheoikeudellisissa palveluissa lastenvalvojat hoitavat erotilanteissa lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä sopimusasioita sekä isyyden ja äitiyden selvittämiseen liittyviä tehtäviä. Lastenvalvojan palvelut ovat maksuttomia. Järjestämme viranomaispäätöksellä lasten ja vanhempien tuettuja ja valvottuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja. Järjestämme myös avioliittolain mukaista perheasioiden sovittelua vapaaehtoisena keskustelumahdollisuutena avio- tai avoeroa miettiville tai avioeroon päätyneille pareille yhdessä Kessoten lapsi- ja perhepalveluiden kanssa.

Ajan varaaminen
Sopimusasioissa vanhemmat tulevat yhdessä varatulle ajalle. Mikäli vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, voivat molemmat vanhemmat asioida oman kotikuntansa lastenvalvojalla. Ilmoita varatusta ajasta toiselle vanhemmalle. Varatun ajan perumisen tai siirtämisen voit tehdä vain puhelimitse. Peruuta aika mahdollisimman pian, jotta aikaa voidaan tarjota toiselle asiakkaalle. Muistathan ilmoittaa ajan perumisesta myös toiselle vanhemmalle, sillä peruutus koskee molempia vanhempia.

Sopimuksista ja sovittelusta
Lasta koskevissa sopimusasioissa sopijaosapuolia ovat vanhemmat. Vanhempien tulee päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä lapsen asioista sovitaan. Lastenvalvojan rooli on vanhempien välisessä sopimusneuvottelussa valvoa lapsen etua. Lasten asioista sovittaessa lähtökohtana tulee aina olla lapsen etu. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja sopimus on lapsen edun mukainen. Lastenvalvojan vahvistama sopimus on samalla tavalla täytäntöönpanokelpoinen kuin tuomioistuimen päätös, joka on saanut lainvoiman.

Lastenvalvojan luona sopiminen on vapaaehtoista. Kessoten perheoikeudellisena palveluna järjestetään avioliittolain mukaista perheasioiden sovittelua vapaaehtoisena keskustelumahdollisuutena avio- tai avoeroa miettiville tai avioeroon päätyneille pareille.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevissa asioissa, he voivat viedä asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Myös tuomioistuimessa asia voidaan pääsääntöisesti ratkaista sovintomenettelyssä. Lisätietoja lapsiasioiden tuomioistuinsovittelusta saa lastenvalvojilta ja käräjäoikeudelta.
Lapsen asioista sopiessa vanhemmat voivat käyttää apuna ns. vanhemmuussuunnitelmaa. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia siitä, miten he eron jälkeen jakavat vanhemmuuttaan sekä vastuutaan lapsensa hyvinvointiin ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.


Kaikkien työntekijöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sata.fi

“Sinne missä perheet ovat, ihmislähtöistä ja asiakaskeskeisiä palveluja!”

Perhekeskus


Henkilötietojen tarkastaminen

Satakunnan hyvinvointialueen henkilötietojen tarkastuspyynnön löydät täältä.

Yhteystiedot

Eurajoki

Taina Engblom
Riitta Räikkönen
Tarja Valtonen

Perheoikeudellisten palvelujen esihenkilö

Ajankohtaista aiheesta

Lastenvalvojan puhelinneuvonta ja ajanvaraus kesäaikana

6.6.-23.6.2022 ja 4.7.-19.7.2022 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 9–10Lastenvalvojana päivystää Tiina Lehtonen (Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, …