Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Tartuntatautihoitaja

Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta sekä epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Tartuntatautihoitaja toimii tiiviissä yhteistyössä tartuntataudeista vastaavan lääkärin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös erikoissairaanhoidon infektioyksikön, sekä muiden eri yksiköiden kanssa mm. kotihoidossa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Margit Kurru

tartuntatautihoitaja