Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Tuemme perheitä omaksumaan terveitä elintapoja, löytämään keinoja ratkaista ongelmia ja luottamaan omiin kykyihinsä vanhempina. Pyrimme vahvistamaan vanhempien voimavaroja lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä oman itsensä ja parisuhteen hoitamisessa. Terveydenhoitaja ja lääkäri toimivat neuvolassa yhteistyössä ja tarvittaessa ohjaavat perhettä käyttämään muitakin palveluja.

Lastenneuvolan määräaikaisissa terveystarkastuksia terveydenhoitajat tapaavat lasta ja perhettä 16 kertaa ennen kouluikää ja lääkäri 4 kertaa. Tarkastuksiin liittyvät kasvun ja kehityksen seurantatutkimukset, rokotukset, sekä terveysneuvonta ja keskustelut. Laajoja koko perheen hyvinvointia huomioivia terveystarkastuksia on kolme; lapsen ollessa 4 kk, 1,5-vuotias sekä 4-vuotias.

Lastenneuvolaikäisille ja heidän vanhemmilleen järjestetään myös vahvuutta vanhemmuuteen perheryhmiä, sekä muutaman kerran kokoontuvia äiti-lapsiryhmiä.


Ajanvaraus:

Lastenneuvolaan voit varata ajan puhelimitse lastenneuvolan hoitajilta ma-pe klo 12-13.

Voit varata ajan ikäkausitarkastuksiin myös sähköisestä ajanvarauspalvelusta.

  • Valitse terveysasema, jolla haluat asioida
  • Valitse palvelukategoriasta vaihtoehto MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET, LASTENNEUVOLA
  • Valitse palveluksi lapsen iän mukainen määräaikastarkastus
  • Valitse työntekijäksi lapsen oma terveydenhoitajasi

1,5- ja 4-vuotiaan tarkastukset ovat laajoja terveystarkastuksia, joihin sisältyvät terveydenhoitajan tekemän tarkastuksen lisäksi neuvolalääkärin tarkastukset. Molempien vanhempien osallistuminen lapsen neuvolatarkastukseen on toivottavaa. Terveydenhoitaja antaa lääkärikäynnille ajan neuvolakäynnin yhteydessä.


Ikäkausitarkastusten materiaalit:

Pyydämme kaikkia huoltajia täyttämään ja ottamaan mukaan

1,5-vuotiaan laajaan tarkastukseen

4-vuotiaan laajaan tarkastukseen

6-vuotiaan tarkastukseenHenkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sata.fi.
Huom! Älä lähetä salassapidettäviä tietoja sähköpostilla.

Tee oirearvio Omaolo-palvelussa

Avaa Omaolo

Eurajoki

Eurajoki

Aino-Maria Repo

terveydenhoitaja

Soittoajat: klo 12-13

Alueet: Kirkonkylä, Kainu, Lavila, Pappila, Tarvola, Lapijoki, Köykkä, Lutta, Rikantila, Saari, Taipale, Vaimala

Eurajoki

Ninja Kortelainen

Terveydenhoitaja

Soittoajat: ma-pe klo 12-13

Alueet: Huhta, Irjanne, Kaukomäki, Mullila, Sydänmaa, Kuivalahti, Auvi, Linnamaa, Pihlaus, Vuojoki, Hankkila, Ilvainen, Koivuniemi, Tahkoniemi

Luvia

Anna Saarinen

terveydenhoitaja

Soittoajat: ma-pe klo 12-13

Artikkelit aiheesta

Lapsen ja perheen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi tapahtuu jatkossa Voimaperheet-kyselylomakeen avulla

Nelivuotiaan laajaan neuvolatarkastukseen kuuluu lapsen ja perheen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi. Kessoten alueen neuvoloissa se toteutetaan …