Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Ajanvaraus koronanäytteisiin ja -rokotteelle

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä. Neuvolassa alkanutta lapsen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa, arviointia ja edistämistä jatketaan kouluterveydenhuollossa. Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Sitä toteutetaan yksilöllisten terveystarkastusten avulla sekä luokan hyvinvointia arvioimalla.

Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollon tehtävä on osaltaan seurata kouluympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Terveydenhuollon henkilöstö toimii näissä asioissa mm. koulu- ja työsuojeluviranomaisten sekä terveystarkastajan kanssa.


Kouluterveydenhoitajalle seuraavissa tilanteissa:
  • pienet hoitotoimenpiteet (esim. ompeleiden poisto)
  • koulussa äkillisesti sairastuessa ja ensiapu koulutapaturman sattuessa
  • kun terveydentilassa ja hyvinvoinnissa on jotakin huolestuttavaa
  • kun halutaan lisätietoa ravitsemukseen tai syömiseen liittyvissä asioissa
  • kun halutaan apua päihdeongelmiin
  • kun halutaan keskustella kasvamisesta ja murrosiästä
  • kun halutaan keskustella seurusteluun tai seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat määräajoin tehtävissä terveystarkastuksissa vuosittain
  • oppilaan tarkastus sisältää kuhunkin ikäluokkaan kuuluvat seulontatutkimukset ja neuvonnan sekä rokotusohjelman mukaiset rokotukset
  • tarvittaessa oppilas ohjataan lääkärille tai muihin jatkotutkimuksiin

Laajemmat terveystarkastukset suoritetaan 1., 5. ja 8. luokalla, tällöin tarkastuksen suorittavat sekä terveydenhoitaja että lääkäri. Näihin tarkastuksiin kutsutaan myös huoltaja mukaan. Koululaisten sairaanhoito (esim. korva- ja silmätulehdukset) toteutetaan terveysasemilla. Myös pitkäaikaissairauksien hoito toteutetaan terveysasemalla/erikoissairaanhoidossa.

Kouluterveydenhuollolla on keskeinen rooli yhteistyössä huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa oppilaan terveyden ja siihen liittyvän psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. Huoltaja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan kaikissa lapsen terveyteen, hyvinvointiin ja kehitykseen liittyvissä asioissa.


Yhteydenotot lääkäreihin terveydenhoitajan kautta.

Tee oirearvio Omaolo-palvelussa

Avaa Omaolo

Eurajoki

Luvian yhtenäiskoulu (ma-to)

Krista Lehtiniemi

terveydenhoitaja

Soittoajat: ma-to klo 8-9

Huhdan, Keskustan, Kuivalahden, Lapijoen, Rikantilan, Linnamaan ja Sydänmaan koulut

Marjut Mikkonen

terveydenhoitaja

Soittoajat: ma-pe klo 8-9

Eurajoen Yhteiskoulu (yläkoulu ja lukio)

Niina Poutala

terveydenhoitaja

Soittoajat: ma-pe klo 8-9