Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Hoitotarvikejakelu

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 § mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyy hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Hoitotarvikejakelun tarkoituksena on parantaa potilaan omahoidon edellytyksiä sekä edistää potilaan sitoutumista hoitoon. Ensisijaista on tukea pitkäaikaissairaiden kotona asumista ja siellä selviytymistä.

Hoitotarvikkeiden jakelu

ainoastaan kotona (tai siihen rinnastettaviin asumismuotoihin) asuville kuntayhtymän alueen asiakkaille silloin, kun on

 • lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta, sekä tiloissa joissa tarve on varmuudella pysyvä
 • lupapäätöksen hoitotarvikkeista tekee ainoastaan KSTHKY:n organisaatioon kuuluva terveydenhuollon ammattihenkilö
 • kotisairaanhoidon kautta tulevat jakeluun niiden asiakkaiden hoitotarvikkeet ja vaipat, jotka ovat kotihoidon säännöllisiä tai tilapäisiä asiakkaita asiakkuuden keston ajan
 • aikuisneuvolan kautta hoidetaan hoitotarvikkeet niille asiakkaille, joilla ei ole kotihoidon tarvetta
Hoitotarvikejakeluun kuuluu:
 • Virtsaamisapuvälineet ja inkontinenssitarvikkeet
 • Avannetarvikkeet
 • Dialyysitarvikkeet
 • Diabetestarvikkeet
 • Haavanhoitotarvikkeet
 • Letkuruokinta-, nestetiputus-, tracheostomia- ja imutarvikkeet
 • Vaipat

Vaipat ja katetrit toimitetaan kotiinkuljetuksella. Ohjeet kotiinkuljetuspalvelusta sekä palvelusopimus tehdään Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon alueella aikuisneuvolassa tai kotisairaanhoidossa.

Hoitotarvikejakeluun ei kuulu

vuoteensuojat, poikkilakanat, hygieniapuvut, esiliinat, tufferit, vanupuikot, kaarimaljat, suojakäsineet, pesunesteet, voiteet, terveyssiteet, ruiskut, injektioneulat, liuokset eikä ruoka- tai pesulaput.

Vakuutusten korvaamat tarvikkeet asiakkaat tilaavat suoraan toimittajilta ja hakevat korvauksen vakuutuslaitokselta.

Hoitotarvikkeiden tilaus

Tilauksen voi tehdä puhelimitse tai käymällä henkilökohtaisesti hoitotarvikkeiden jakelupisteessä.

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sata.fi. Tarkista osoite klikkaamalla vastaanottajan nimeä yhteystietokortista. Huom! Älä lähetä salassapidettäviä tietoja sähköpostilla.

Kuntayhtymän hoitotarvikejakeluohje

Eurajoki

Eurajoen terveysasema
Aukioloajat: ma-to klo 8-16, pe 8-14.

Avanne- ja haavanhoitovälineet
Jakelu sairaanhoitajan vastaanotolla arkisin.

Ajanvaraus sairaanhoitajalle:
klo 8-16 puh. (02) 677 3935

Diabetesvälineet

Aila Nurmi

diabeteshoitaja

Soittoajat: klo 12-13
Luvian terveysasema
Aukioloajat: ma-to klo 8-16, pe klo 8-14

Hoitotarvikejakelu sopimuksen mukaan.

Diabetesvälineitä myös hoitajan vastaanotolta ja infosta.

Ajankohtaista aiheesta

Uudistuksia hoitotarvikkeiden tilaamiseen

Hoitotarvikkeet tilataan 1.11.2022 alkaen omalta vastuuhoitajalta. Ellei sinulla ole vielä nimettynä omaa vastuuhoitajaa, voit tilata …