Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Sijaishuolto

Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa vanhempien omat voimavarat eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen sekä tilanteissa, joissa lapsi tai nuori on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen.
Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapselle tai nuorelle tasapainoinen kasvu ja kehitys turvallisessa ympäristössä.

Yhteystiedot

Sijais- ja jälkihuollon tiimi

Anne Tuomikanta

johtava sosiaalityöntekijä

Heidi Hiljanen

sosiaalityöntekijä ja vastaava kuraattori

Terhi Urpo

erikoissosiaalityöntekijä

Jaana Kaulio

Sosiaaliohjaaja

Päivi Suominen

toimistosihteeri