Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Ajanvaraus koronanäytteisiin ja -rokotteelle

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Avohuolto

Lastensuojelussa järjestetään lapselle ja hänen perheelleen avohuollon tukitoimia yhteisesti tehdyn suunnitelman perusteella. Avohuollon tukitoimia ovat mm. lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhekuntoutus ja lapsen sijoitus avohuollon tukitoimenpiteenä.
Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Yhteystiedot

Lastensuojelun avohuolto

Anne Tuomikanta

johtava sosiaalityöntekijä

Anna Väisänen

sosiaalityöntekijä

Nina Pöllänen

sosiaaliohjaaja

Anna Nurmela

sosiaalityöntekijä

Kati Lehtotie

sosiaalityöntekijä

Marika Ketonen

sosiaaliohjaaja

Annaleena Korpela

sosiaalityöntekijä

Johanna Levola

sosiaaliohjaaja

Anni Ranne

ohjaaja

Anna Mäntynen

sosiaalityöntekijä