Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Avohuolto

Lastensuojelussa järjestetään lapselle ja hänen perheelleen avohuollon tukitoimia yhteisesti tehdyn suunnitelman perusteella. Avohuollon tukitoimia ovat mm. lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhekuntoutus ja lapsen sijoitus avohuollon tukitoimenpiteenä.
Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Yhteystiedot

Lastensuojelun avohuolto

Anne Tuomikanta

johtava sosiaalityöntekijä

Anna Väisänen

sosiaalityöntekijä

Nina Pöllänen

sosiaaliohjaaja

Marika Ketonen

sosiaaliohjaaja

Annaleena Korpela

sosiaalityöntekijä

Johanna Levola

sosiaaliohjaaja

Anni Ranne

sosiaaliohjaaja

Heidi Mäkinen

sosiaalityöntekijä

Monika Kari

Sosiaalityöntekijä

Marjo Puustelli

Sosiaalityöntekijä

Heidi Katajamäki

sosiaaliohjaaja

Päivi Suominen

toimistosihteeri

Anna Mäntynen

sosiaalityöntekijä