Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Ajanvaraus koronanäytteisiin ja -rokotteelle

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Tartuntatautihoitaja

Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta sekä epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Tartuntatautihoitaja toimii tiiviissä yhteistyössä tartuntataudeista vastaavan lääkärin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös erikoissairaanhoidon infektioyksikön, sekä muiden eri yksiköiden kanssa mm. kotihoidossa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Margit Kurru

tartuntatautihoitaja