Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotihoidon työ tapahtuu asiakkaiden omissa kodeissa. Hoitotyö kotihoidossa on itsenäistä ja haastavaa vaatien monialaista osaamista. Tuemme asiakkaan itsenäistä ja turvallista kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään.

Asiakkaat ovat pääasiassa ikäihmisiä, joiden toimintakyky on joko pysyvästi tai tilapäisesti laskenut. Asiakkaat tarvitsevat joko kotihoidon tukipalvelujen järjestämistä tai päivittäistä hoitoa ja huolenpitoa. Kotihoidon toimipisteet sijaitsevat kunnittain.

Kotihoidon esimiehet

Eurajoki

Katri Einmaa

kotihoidon esimies Eurajoki ja Luvia