Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Tilapäinen kotisairaanhoito

Tilapäinen kotisairaanhoito voidaan myöntää henkilöille, joiden toimintakyky on väliaikaisesti heikentynyt ja hoidon tarve on tilapäistä. Hoidon toteuttaminen vaatii terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamista eikä henkilö pysty itse tai saattajan turvin käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita. Esimerkiksi verinäytteillä, ompeleiden poistossa, korvahuuhtelussa, lääkeinjektioita ja rokotuksia saamassa potilas käy aina ensisijaisesti itsenäisesti tai läheistensä avustamana laboratoriossa ja vastaanotolla. Tämä tukee kuntoutumista ja sosiaalista kanssakäymistä.