Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Säännöllinen kotisairaanhoito

Säännöllinen kotisairaanhoito voidaan myöntää henkilöille

  • jotka tarvitsevat jatkuvaa sairaanhoidollista tukea ja erityisosaamista kotona selviytyäkseen, eivätkä alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman, kehitysvamman tai muistisairauden vuoksi pysty käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita edes avustajan turvin, tai pääsy terveysasemalle on suuri riski tai ongelmallista
  • joissakin tilanteissa eristyspotilaat voivat olla säännöllisen kotisairaanhoidon asiakkaita

Säännöllisen kotisairaanhoidon asiakkuus syntyy, kun hoito- ja palvelusuunnitelmassa on sovittu vähintään yksi käyntikerta/viikko.

Potilaan terveydentilaa, toimintakykyä ja tilannetta arvioidaan jatkuvasti. Palveluja voidaan muutosten perusteella lisätä, vähentää tai lopettaa kokonaan.