Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Säännöllinen kotisairaanhoito

Säännöllinen kotisairaanhoito voidaan myöntää henkilöille

  • jotka tarvitsevat jatkuvaa sairaanhoidollista tukea ja erityisosaamista kotona selviytyäkseen, eivätkä alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman, kehitysvamman tai muistisairauden vuoksi pysty käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita edes avustajan turvin, tai pääsy terveysasemalle on suuri riski tai ongelmallista
  • joissakin tilanteissa eristyspotilaat voivat olla säännöllisen kotisairaanhoidon asiakkaita

Säännöllisen kotisairaanhoidon asiakkuus syntyy, kun hoito- ja palvelusuunnitelmassa on sovittu vähintään yksi käyntikerta/viikko.

Potilaan terveydentilaa, toimintakykyä ja tilannetta arvioidaan jatkuvasti. Palveluja voidaan muutosten perusteella lisätä, vähentää tai lopettaa kokonaan.