Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Käynneistä perittävät maksut

Tilapäiset käynnit 12,20 euroa


Käynneistä hoito- tai palvelusuunnitelman tehneiden asiakkaiden luona peritään tuloihin pohjautuva kuukausimaksu viikoittaisten käyntikertojen määrän perusteella.