Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Ikääntyneiden palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joiden päivittäisistä toimista selviytyminen edellyttää useita hoivakäyntejä vuorokaudessa ja /tai asumisolot eivät mahdollista kotona asumista. Asiakas kuitenkin selviytyy yksin asumisesta eikä tarvitse jatkuvaa, ympärivuorokautista valvontaa. Avun tarve ajoittuu lähinnä päivä- ja ilta-aikaan. Hoivapalvelun tuottaa kotihoito. Asukkaat voivat halutessaan valmistaa itse ateriansa tai ruokailla palvelutalossa.

Kodinhoidollisiin toimiin, kuten esim. pyykkihuoltoon asiakkaalla on mahdollisuus saada tukipalvelua. Kotihoito tukipalveluineen on aina ensisijainen vaihtoehto, jonka onnistuminen tulee olla arvioitu ja kokeiltu ennen palveluasumiseen hakeutumista. Hakemuksen palveluasumiseen voi jättää oman palvelualueen palveluohjaajalle tai kotihoidolle välitettäväksi SAS-työryhmän käsittelyyn.

Kuukausittaisen palvelun lisäksi asiakas maksaa asumisestaan huoneenvuokrasopimuksen mukaiset asumismenot, ateriamenot, koti-irtaimiston, tarpeenmukaisen kotivakuutuksen, terveydenhuoltomenonsa (esimerkiksi lääkkeet) sekä muut jokapäiväiset menonsa. Asiakkaalla on mahdollista saada Kelalta vammaistukea/eläkkeen saaja hoitotukea, asumistukea ja tarvittaessa Kelan perustoimeentulotukea. 

Yhteystiedot

Katri Einmaa

kotihoidon esimies Eurajoki ja Luvia

Kirsi-Marja Polo

avopalvelupäällikkö

Tarja Kuvaja

kotihoidon esimies, Nakkila