Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.
Asiakkaalle voidaan järjestää asumispalvelu myös yksityisellä palveluntuottajalla myöntämällä palveluseteli tehostettuun palveluasumiseen.

Kessote hallinnoi tehostetun palveluasumisen palveluntuottajarekisteriä. Seudulliseen palvelusetelijärjestelmään kuuluvat Kessoten lisäksi Huittinen ja Säkylä.

Tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa noudatetaan sääntökirjaa. Sääntökirjassa palveluntuottajille asetetaan asumispalvelujen sekä palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit.

Hoivayksikön esimiehet

Eurajoki

Palvelukeskus Jokisimpukka

Karpalo, hoitajat
Aukioloajat:
Suvanto, hoitajat
Aukioloajat:
Johanna Kivimäki

hoivayksikön esimies