Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Lyhytaikainen asuminen (intervalli)

Lyhytaikainen asuminen eli intervalli on tilapäistä ympärivuorokautista asumista. Lyhytaikainen asuminen voi olla kertaluonteista tai säännöllisesti toistuvaa jaksohoitoa. Asiakkaan tarpeesta riippuen intervallijakso voi kestää päivästä muutamaan viikkoon.
Intervalliyksikössä toimii moniammatillinen tiimi. Intervallijakson aikana tuetaan ja vahvistetaan asiakkaan omia voimavaroja. Toimintakyvyn ylläpitäminen auttaa asiakkaan selviytymistä omassa kodissaan ja asuinympäristössään.

Yhteystiedot

Eurajoki

Palvelukeskus Jokisimpukka

Tammi, hoitajat
Aukioloajat:
Tuulia Hyppänen

hoivayksikön esimies

Hanna Leskinen

kotiutuskoordinaattori

Soittoajat: klo 9-14 (arkisin)