Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Pöytäkirjat

Yhtymähallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään vuonna 2021 yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti toisena (2.) arkipäivänä kokouksen jälkeen kuntayhtymän taloustoimistossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan kuntayhtymän kotisivuilla, ellei salassapitosäännöksistä muuta johdu. 

Samaa sovelletaan pöytäkirjaan päätöksistä, jonka luottamushenkilö tai viranhaltija on hänelle siirretyn päätösvallan nojalla tehnyt yhtymähallitukselle kuuluvassa asiassa.  

Hallituksen esityslistat 2022

Liite nro 3: ei julkaista

Liite nro 4: ei julkaista

Hallituksen pöytäkirjat 2022

Hallituksen pöytäkirjat 2021
Liite nro 3 ei julkaista

Liite nro 5 ei julkaista


Valtuuston pöytäkirjat 2021

Valtuuston pöytäkirjat 2022

Katso myös Vanhemmat pöytäkirjat.


Yhteystiedot

Keski-Satakunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä

Koulukatu 2
29200 Harjavalta

Kuntayhtymän vaihde 02 677 3111