Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Ajanvaraus koronanäytteisiin ja -rokotteelle

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pöytäkirjat

Yhtymähallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään vuonna 2021 yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti toisena (2.) arkipäivänä kokouksen jälkeen kuntayhtymän taloustoimistossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan kuntayhtymän kotisivuilla, ellei salassapitosäännöksistä muuta johdu. 

Samaa sovelletaan pöytäkirjaan päätöksistä, jonka luottamushenkilö tai viranhaltija on hänelle siirretyn päätösvallan nojalla tehnyt yhtymähallitukselle kuuluvassa asiassa.  

2021

Hallituksen pöytäkirjat 2021
Liite nro 3 ei julkaista

Liite nro 5 ei julkaista

Hallituksen pöytäkirjat 2020

Valtuuston pöytäkirjat 2021Valtuuston pöytäkirjat 2020


2019

Hallituksen pöytäkirjat 2019Valtuuston pöytäkirjat 2019

Katso myös Vanhemmat pöytäkirjat.


Yhteystiedot

Keski-Satakunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä

Koulukatu 2
29200 Harjavalta

Kuntayhtymän vaihde 02 677 3111