Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Työntekijä päihtyneenä työssä

Työntekijä on päihtyneenä työssä 

Päihtyneelle henkilölle on tyypillistä:

 • alkoholin haju hengityksessä
 • pastillien tarpeeton syöminen
 • korostetun harkittu käytös (salaamispyrkimys)
 • huonovointisuuden selittely
 • hermostuneisuus, levottomuus, ärtyneisyys
 • sammaltava puhe, liian äänekäs tai epäselvä puhe
 • verestävät silmät
 • läsnäolon ja vireyden puute (vastaa hitaasti kysymyksiin, on poissaoleva, ei kykene kommunikoimaan)
 • huono koordinaatio, horjuva tai hervoton olemus (kompuroi, törmäilee toisiin, ei kykene nostamaan tavaroita)
 • karkea, vihainen tai muuten sopimaton käytös
 • poistuminen työpaikalta ilman pätevää syytä
Klikkaa suuremmaksi


Mikäli työntekijä saapuu työpaikalle päihtyneenä tai päihtyneeksi epäiltynä, esimiehellä on velvollisuus poistaa hänet työpaikalta (kuvio 2). Esimies keskustelee asianomaisen kanssa. Tilanteeseen pyydetään mukaan todistaja, jonka tehtävänä on varmistaa, että keskustelu sujuu asiallisesti. Jos esimies ei ole paikalla, velvollisuus poistaa päihtynyt työpaikalta siirtyy työvuoron vastuuhenkilölle. 

Mikäli työntekijä ei vapaaehtoisesti suostu poistumaan, kutsutaan paikalle vartija tai toissijaisesti poliisi. Mikäli työntekijä kieltää olevansa päihtynyt, hänellä on mahdollisuus osoittaa epäilys vääräksi osallistumalla esimiehen edellyttämään alkometritutkimukseen. Sitä voi pyytää työterveyshuollosta (aukioloaikana), lääkärinvastaanotolta (iltaisin) tai esimies / työvuoron vastuuhenkilö voi suorittaa alkometritutkimuksen itse. Alkometritutkimuksen suorittaja pyytää tilanteeseen kolmannen henkilön todistajaksi. Lääkkeiden tai huumeiden väärinkäyttöä epäiltäessä työntekijä saatetaan työterveyshuollon aukioloaikana välittömästi työterveyshuoltoon huumausainetestin toteuttamista varten. Työterveyshuollon ollessa suljettuna esimies / työvuoron vastuuhenkilö ohjaa tarvittaessa työntekijän Satakunnan keskussairaalan päivystykseen näytteenottoa varten. Työterveyshuoltolain mukaan päihtymyksestä epäillyn on suostuttava terveydentilan selvittämiseen työterveyshuollossa tai muussa hoitoyksikössä. 

Työntekijän kieltäytyminen alkometritutkimuksista ei ole este työpaikalta poistamiselle. Työntekijän kieltäytyessä alkoholi- tai huumausainetestauksesta työnantaja arvioi tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteet. Jatkotoimenpiteet voivat olla hoitoonohjaus, huomautus, varoitus tai palvelussuhteen päättäminen. 

Päihtymyksen aiheuttamaa työkyvyttömyyttä ei pidetä sairaslomaan oikeuttavana sairautena.

Tärkeää huomioida ja muistaa:

 • kaikkien osapuolten turvallisuus
 • päihtyneen henkilön asiallinen ja tasapuolinen kohtelu
 • seuranta ja päihtyneen henkilön ohjaaminen jatkokeskusteluun
 • työterveyshuollon asiantuntemuksen hyödyntäminen
 • muistio, jonka todistajana on tilanteeseen kutsuttu toinen henkilö
 • rikosoikeudellinen vastuu (huumausainerikos tai rattijuopumus)

Ladattavat tiedostot