Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Toiminta päihdehaittatilanteissa

Toiminta päihdehaittatilanteissa

Työntekijä on huolissaan omasta päihteiden käytöstään 
Oma-aloitteinen hakeutuminen työterveyshuoltoon on mahdollista ja suositeltavaa. Tällöin käynnin syy ei tule työpaikan tietoon. Omaehtoisesti voi hakeutua myös muihin yksityisiin tai kunnallisiin palveluihin työajan ulkopuolella.

Työntekijä on huolissaan työtoverin työkunnosta
Huolestunut ottaa asian puheeksi asianomaisen henkilön kanssa tai vie asian hänen esimiehelleen. Esimiehen vastuulla on toteuttaa tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu. 

Alaiset ovat huolissaan esimiehen työkunnosta 
Otetaan yhteyttä esimiehen esimieheen, jonka vastuulla on toteuttaa tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu.

Esimies on huolissaan alaisen työkunnosta 
Esimies toteuttaa tavoitteellisen puheeksiottokeskustelun.