Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Periaatteet

Päihteillä tarkoitetaan kaikkia päihtymistarkoituksessa käytettyjä aineita. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän toimipisteissä ei saa työskennellä päihtyneenä. Työaikana ja työtehtävissä ei saa käyttää, pitää hallussa, jakaa tai myydä alkoholia. Huumeiden, lääkkeiden päihdekäytön, anabolisten steroidien sekä muiden päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty toimipisteissämme. Tupakoinnin suhteen noudatetaan tupakkalakia ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Savuton terveyskeskus -toimintaohjelmaa. 

Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli koskee jokaista Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän työntekijää. Toimintamalli koskee myös etä- ja matkatöissä olevia kaikkialla, missä työnantajan työsuojeluvastuu on voimassa.

Päihteetön terveyskeskus -toimintamallin päämääränä on päihdehaitaton työpaikka. Tavoitteena on ehkäistä päihteistä aiheutuvia kielteisiä seurauksia työpaikalle ja yksilölle, tukea henkilöstöä pysymään alkoholin kohtuukäytössä tai raittiina ja välttämään muiden päihteiden käyttöä sekä ohjata tarkoituksenmukaiseen toimintaan päihdehaittatilanteissa. 

Päihdehaittatilanteella tarkoitetaan tilanteita, joissa alkoholin tai muun päihteen vaikutus uhkaa tai haittaa yksilön omaa tai toisen työntekijän työtä, työkykyä, työturvallisuutta, potilasturvallisuutta, työpaikan ilmapiiriä, työtuloksia tai työnantajan mainetta. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä noudatetaan varhaisen puuttumisen periaatetta ja päihdehaittatilanteissa asia käsitellään viipymättä, rakentavasti ja tasapuolisesti. 

Päihteetön terveyskeskus -toimintamallia toteutetaan tiedotuksella, koulutuksella, valmennuksella, henkilöstön ja työterveyshuollon toimenpiteillä sekä suunnitelmallisella seurannalla ja arvioinnilla. Toimintamalli sisältyy yksiköiden perehdytysohjelmaan. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän päihdetyön tilannetta ja toimintamallin toteuttamista arvioidaan toteuttamalla vuosittain henkilöstökysely (liite 1, toimintamallin arviointilomake), jonka tulokset liitetään henkilöstöraporttiin.

Liitteet