Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Ennaltaehkäisy

Päihdeongelmien ennaltaehkäisy

Päihdeongelmien ennaltaehkäisy on osa työhyvinvointi- ja työturvallisuustyötä. Tiedottamisella ja koulutuksella edistetään suotuisten asenteiden muodostumista ja avoimen keskustelun käynnistymistä koko työyhteisössä. Keskeistä on esimiesten ja henkilöstön edustajien perehdyttäminen päihdeasioita koskeviin toimintatapoihin. Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli, tiedot hoitopaikoista sekä muu työnantajan hankkima päihteiden käytön haitallisuutta ja päihdeongelmien ehkäisyä koskeva aineisto pidetään esillä niin, että henkilöstöllä on mahdollisuus tutustua siihen. 

Työterveyshuollolla on keskeinen asema alkoholiongelman ehkäisemisessä, havaitsemisessa ja hoitamisessa. Päihdeasiat otetaan esille työterveyshuollossa aina terveystarkastusten ja tarvittaessa sairaanhoidon yhteydessä. Työterveyshuolto antaa elämäntapaneuvontaa ja hyödyntää tietojaan riskikäyttäytymisestä ja päihdeongelmien esiintyvyydestä ottamalla oma-aloitteisesti esille päihdeasioita johdon kanssa. 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän vapaa- ja työajan tilaisuuksissa vältetään runsasta alkoholitarjoilua ja siitä kieltäytyminen tehdään helpoksi. Jokainen voi toimia hyvänä esimerkkinä.