Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

TEKOJA -tehostettu kotikuntoutusjakso

Tehostetun kotikuntoutusjakson toteuttaa moniammatillinen tiimi. Tehostettu kotikuntoutusjakso sisältää alkukartoituskäynnin kotiin, jolloin selvitetään mm. asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä, apuvälinetarvetta, asunnonmuutostöiden tarvetta, ravitsemusta, mielialaa ja sosiaalisia verkostoja. Tehostetun kotikuntoutusjakson asiakkaiksi soveltuvat esim. terveyskeskussairaalasta tai muusta sairaalasta kotiutuvat asiakkaat, joille pyritään varmistamaan turvallinen kotiutus.

Tehdyn alkukartoituksen perusteella asiakkaalle laaditaan kuntoutumis-, hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa. Suunnitelman lähtökohtana ovat kuntoutujan omat arjen tavoitteet. Suunnitelmaan kirjataan myös läheisten osallistuminen arkeen.

Tehostetulla kotikuntoutusjaksolla jokainen kotikäynti on potilaan toimintakykyä arvioiva ja omatoimisuutta tukeva. Sisältö ei välttämättä ole aina fysioterapiaa, vaan usein arkisten asioiden (pukeutuminen, aamupalanlaitto ja pesut) harjoittelua. Tavoitteina ovat toimintakyvyn parantaminen, omatoimisuuden ja turvallisuuden tunteen lisääminen sekä palvelutarpeen vähentäminen. Tarvittaessa kotihoito on mukana kuntoutuksessa. Tehostettu kotikuntoutusjakso kestää 2-4 viikkoa. Käyntikertojen määrä vaihtelee kuntoutujan tarpeen mukaan. Tehostetun kotikuntoutusjakson jälkeen tehdään loppuarviointi, jatkosuunnitelma sekä arvioidaan kotihoidon ja muiden kotiin vietävien palveluiden jatkotarve.

Tehostetun kotikuntoutusjakson asiakasmaksut:
• Hoitaja / fysioterapeutin kotikäynti 12,20 € (enintään 3 krt /vrk)
• Lääkärin kotikäynti 19,20 €.

Yhteystiedot

Eurajoki

Matti Mustonen

fysioterapeutti

Annika Tunturivuori

lähihoitaja