Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalveluihin kuuluvat apuvälineiden yksilöllinen tarpeen arviointi yhteistyössä asiakkaan kanssa, apuvälineiden sovitus, tarvittavat apuvälineiden muutostyöt, apuvälineen luovutus omaksi tai käytettäväksi eri pituisille ajanjaksoille, apuvälineiden käytön opetus ja seuranta sekä apuvälineiden huolto.

Apuvälineen luovuttamisen perusteena on sairaudesta, vammasta tai kehitysviiveestä johtuva toimintakyvyn alentuminen. Voit tutustua Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 oppaaseen joka on laadittu ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon apuvälinealan asiantuntijoiden ja apuvälineratkaisuja tekevien ammattilaisten työohjeeksi. Opas toimii myös tiedonvälittäjänä asiakkaille ja eri yhteistyötahoille. Luovutusperusteiden lisäksi apuvälineiden myöntäminen perustuu asiakkaan tilanteen tapauskohtaiseen ja yksilölliseen harkintaan. Oikein valittu apuväline edistää asiakkaan kuntoutumista, tukee, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäisee toimintakyvyn heikentymistä.

Maakunnallinen apuvälinekeskus vastaa Satakunnassa niistä apuvälineistä, joita voi lainata kotiin. Satasairaalan erikoisalat vastaavat kuulon, näön ja hengityksen apuvälineiden myöntämisestä.

Perusapuvälineiden apuvälinetarpeen arvioinnista, apuvälineen sovituksesta ja lainaamisesta alueellamme vastaavat Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Luvian terveysasemien apuvälinelainaamot. Perusapuvälinepalveluja varten, et tarvitse lähetettä.

Eurajoki

Apuvälinelainaamo palvelee seuraavasti:
ma klo 9-10, 15-16
ke ja pe klo 9-10
Puhelin: 044 4503975
Käyntiosoite: Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki