Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Fysioterapia ja apuvälinelainaamo

Fysioterapiayksikön tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja huolehtia siitä, että väestö pysyy mahdollisimman pitkään työ- ja toimintakykyisenä.

Fysioterapiapalvelut

Fysioterapian osaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.
Fysioterapiapalvelut tarjoavat palveluita kuntayhtymän alueella, tilanteissa, joissa liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuna ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijän johdosta. Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä elämän eri vaiheissa.

Fysioterapiayksikön tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja tukea siinä, että väestö pysyy mahdollisimman pitkään työ- ja toimintakykyisenä. Tavoitteena on yhdessä kuntoutujan kanssa saavuttaa hänelle mahdollisimman hyvä terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky. Fysioterapian kesto suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan ja fysioterapeutin tekemän arvion mukaan.
Fysioterapian asiakkaita ovat kaikenikäiset kuntayhtymän alueen asukkaat tai terveyskeskusvalinnan alueelle tehneet henkilöt. Kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma fysioterapeutin arvion perusteella.


Fysioterapiaa alueella toteutetaan polikliinisesti Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Luvian terveysasemilla, kotikuntoutuksena asiakkaan kotona, Eurajoen ja Harjavallan terveyskeskussairaaloissa sekä ikäihmisten asumispalveluissa.
Fysioterapiaa toteutetaan yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti.
Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.

Fysioterapiaan ohjataan kuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon lääkärien lähetteillä. Fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynnille pääsee ilman lähetettä.


Fysioterapian asiakasmaksut:
  • fysioterapiakäynnin asiakasmaksu 11,60 € / krt
  • kotikäynti 12,20 € / krt. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille maksuton.