Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Kessoten kaikilla terveysasemille toteutetaan opioidikorvaushoitoa. Korvaushoidon aloituksen arviot tehdään erikoissairaanhoidoissa päihdepoliklinikalla, jonne tarvitaan lääkärin lähete. Korvaushoidon aloitukseen liittyvää alkuarviointia tehdään terveyskeskuksessa psykiatrisen sairaanhoitajien toimesta.

Ota yhteyttä ajan varaamiseksi korvaushoidon vastuuhoitajaan.