Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten alueella ei toimi varsinaista katkaisuhoitoasemaa. Katkaisuhoitoja toteutetaan tämän takia mahdollisuuksien mukaan Harjavallan pääterveysasemalla sijaitsevassa terveyskeskussairaalassa. Terveyskeskussairaalaan potilaita voidaan ottaa Kessoten terveysasemien lääkäreiden toimesta sekä Satakunnan yhteispäivystyksestä.

Lähin katkaisuhoitoasema toimii Porissa. Lisäksi katkaisuhoitoon voi hakeutua A-klinikka Oy:n ylläpitämälle katkaisuhoitoasemalle Turkuun.
Katkaisuhoitoasemille ei tarvita lähetettä.

Porin katkaisuhoitoasema
Veturitallinpolku 4, 28120 PORI
puh. 044 701 6250