Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Palvelusetelituottajaksi ikääntyneiden kotiin annettaviin palveluihin

Yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaminen

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 22.7.2011/922

Muiden, kuin ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaminen edellyttää ilmoitusta yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta.  Ilmoitus tulee tehdä jokaiseen kuntaan/kuntayhtymään, jonka alueella palveluitaan haluaa tarjota.

Ympärivuorokautinen toiminta, kuten asumispalveluiden tuottaminen, tarvitsee toimiluvan, jonka myöntää aluehallintovirasto tai alueellisesti laajemmin palvelua tuotettaessa Valvira.

Huom. Terveydenhuollon palvelu, kuten kotisairaanhoito, tarvitsee toimiluvan, jonka myöntää aluehallintovirasto tai alueellisesti laajemmin palvelua tuotettaessa Valvira.

Lisätietoa sosiaalipalveluiden lupakäytännöistä ja hakemuslomakkeet: 

https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/sosiaali-ja-terveyspalvelut/yksityiset-sosiaalipalvelut

Palvelusetelituottajaksi?

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569

Kessotessa on käytössä palveluseteli. Palvelusetelijärjestelmä toimii Palse.fi- sivuston kautta. Palveluiden tuottaminen palveluseteliasiakkaille edellyttää ilmoitusta yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta sekä liittymistä Palse.fi- rekisteriin.

Palveluiden tuottamiselle ei Palse.fi- rekisteriin liittyminen ole edellytys, mutta tällöin asiakas ei voi käyttää palveluseteliä palveluiden ostamiseen. Palse.fi- rekisteriin hyväksyminen voi tapahtua vasta, kun ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta on hyväksytty ja hakemuksen kaikki tiedot on todennettu. 

Lisätietoa liittymisestä ja hakeutumisesta rekisteriin: 

https://palse.fi/

Vinkkejä hakeutumiseen palvelusetelituottajaksi:

– aloita tekemällä ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta.
– toimita vain varmistettuja liitteitä, esim. Verotodistukset
veroviranomaiselta, vakuutustodistus vakuutusyhtiöltä.
– Täytä kaikki kohdat ja lisää liitteet huolella, niin nopeutat asiasi käsittelyä.
– Muista tutustua sääntökirjaan, jonka ehtoihin sinun tulee sitoutua.
– Kunnan/kuntayhtymän lakisääteisenä (Lakiyksityisten sosiaalipalvelujen
valvonnasta 603/1996) tehtävänä on valvoa tuottajien
toimintaa ja tähän liittyen vuosittain pyydetään toimittamaan erikseen
ilmoitettuna ajankohtana mm. toimintasuunnitelma ja verovelkatodistus.

Hakemuksen toimittaminen

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Koulukatu 2
29200 HARJAVALTA