Siirry sisältöön

Varhaisen tuen palvelut

Perhetyö
Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyö on lapsen, nuoren ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheiden kotona eri vuorokauden aikoihin. Perhetyötä voidaan tehdä ehkäisevänä tai niin sanottuna korjaavana työnä. Perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Perhetyö ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Ammatillinen tukihenkilötyö
Ammatillinen tukihenkilötyö on tavoitteellista ja yksilöllistä, lapsen/ nuoren tarpeiden mukaan räätälöityä. Tukihenkilö toimii lapsen tai nuoren elämänhallinnan ja kasvun tukena. Työskentelyä raamittavat lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan sekä lapsen/nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa sovitut tavoitteet. Palvelu perustuu varhaiseen tukemiseen ja matalaan kynnykseen eikä palvelun saaminen edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Tukiperhetoiminta
Lapsiperheiden arki on tapahtumarikasta ja antoisaa, mutta välillä myös vaativaa ja vanhempien voimavaroja koettelevaa. Monet perheet saavat tukea lähipiiristä tarvittaessa, mutta kaikilla ei ole auttavia verkostoja lähimailla. Tukiperhe voi olla avuksi lapsiperheelle, kun tukea tarvitaan eikä ympärillä ole sukulaisia tai ystäviä. Tukiperhetoiminta voi olla sosiaalihuoltolainmukaista tukitoimintaa lapsen ja hänen perheensä auttamiseksi sekä lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi. Tukiperheissä tehdään ihan tavallisia asioita. Tuettava lapsi elää tukiperheen arjen ehdoilla, jolloin hän saa uusia virikkeitä, kavereita ja aikuissuhteita, jotka tukevat lapsen kasvua. Samalla tukiperhe auttaa tuettavan lapsen vanhempia jaksamaan, tarjoamalla heille tilaisuuden hengähtää.

Vauvalahjakortti
Kessote haluaa tukea perheesi arjen sujumista tarjoamalla vastasyntyneen lapsen tai muulla tavoin vanhemmaksi tuleville, lapsiperheiden kotipalvelun apua kodinhoidossa tai lastenhoidossa 4 h. Edun voi käyttää arkipäivisin joko 1x 4 h tai 2 x 2 h, vauvan ensimmäisen vuoden aikana. Palvelu on maksutonta. Lahjakortin saa neuvolasta.

Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä, äkillistä arjen apua ja vanhemmuuden tukea lapsiperheille. Lapsiperheiden kotipalvelua saa ottamalla itse yhteyttä varhaisen tuen tiimiin, joka tekee palvelutarpeenarvion kotikäynnillä tai puhelimitse.

Lisätietoja palveluista saat varhaisen tuen tiimistä

Eurajoki ja Nakkila

 • Johtava sosiaalityöntekijä Piia Kotikivi 044 312 4352
 • Sosiaalityöntekijä Annaleena Korpela 044 747 5824
 • Sosiaalityöntekijä vt. Anna Näkki 044 312 4347
 • Sosiaaliohjaaja Anu Korpela 044 747 5825
 • Sosiaaliohjaaja vs. Heidi Hjulgren 044 312 4350
 • Sosiaaliohjaaja vs. Loviisa Huuhka 044 431 2567
 • Perhetyöntekijä Jaana Kaulio 044 312 4360
 • Perhetyöntekijä Sari Suominen ma. 044 431 2560
 • Perhetyöntekijä Jenna Siivonen ma. 044 431 2509
 • Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja Riitta Tuomola 044 747 5821
 • Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja Niina Saarela ma. 044 312 4488
 • Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja Merja Lindholm 044-9067690

Harjavalta ja Kokemäki

 • Johtava sosiaalityöntekijä Piia Kotikivi 044 312 4352
 • Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Marion Grönberg 044 432 5245
 • Sosiaaliohjaaja Rami Hakala 044 432 5254
 • Perhetyöntekijä Sarita Laitinen 044 432 5449
 • Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja Mira Raitala 044 432 5256
 • Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja Maarit Kuoppala 044 432 5517
 • Sosiaalityöntekijä Eeva Kuusisto 040 488 6225
 • Sosiaaliohjaaja Taru Sillankorva 040 488 3967
 • Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja Merja Lindholm 044 906 7690

Sosiaalipäivystys virastotyöajan ulkopuolella ja viikonloppuisin

Lomakkeita

Henkilötietojen tarkastaminen