Siirry sisältöön

Asumispalvelut ikäihmisille

Ikäihmisten asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen. Ympärivuorokautisten asumispalveluiden kokonaisuudesta vastaa asumispalvelupäällikkö Jaana Tuokkola, Palvelukeskus Jokisimpukka, Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki, puh. 044 312 4327.

Asumispalveluista päättää moniammatillinen SAS-ryhmä (selvitä-arvioi-suunnittele) hakemuksen ja palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Hakemusvaiheessa asiakas voi esittää toiveensa hoivapaikasta, mutta sijoitusvaiheessa huomioidaan kaikki käytettävissä olevat asiakkaan tarpeeseen vastaavat hoivapaikat.

Kaikkien työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kessote.fi (ilman ääkkösiä ja erikoismerkkejä).

Ikäihmisten neuvontapuhelin

Palvelee arkisin klo 9–15.

Vierailut

Voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi vierailuja asumisyksiköihin toteutetaan ainoastaan ennalta sovitusti. Olkaa yhteydessä yksikköön saadaksenne lisätietoja vierailuja koskien.

Tietoja alueellisista suosituksista ja tilanteesta löydät Satasairaalan sivulta Koronavirus (COVID-19).

Ryhtyisitkö ikäihmisten perhehoitajaksi?

Lue lisää uutisestamme.


Lyhytaikainen asuminen (intervalli)

Lyhytaikainen asuminen eli intervalli on tilapäistä ympärivuorokautista asumista. Lyhytaikainen asuminen voi olla kertaluonteista tai säännöllisesti toistuvaa jaksohoitoa. Asiakkaan tarpeesta riippuen intervallijakso voi kestää päivästä muutamaan viikkoon.
Intervalliyksikössä toimii moniammatillinen tiimi. Intervallijakson aikana tuetaan ja vahvistetaan asiakkaan omia voimavaroja. Toimintakyvyn ylläpitäminen auttaa asiakkaan selviytymistä omassa kodissaan ja asuinympäristössään.

Lisätietoja lyhytaikaisesta asumisesta antavat
Eurajoki: hoivayksikön esimies Emilia Varjus, p. 044 450 3845

Harjavalta: hoivayksikön esimies Kaisa Viitanen, p. 044 432 5278

Kokemäki: hoivayksikön esimies Asta Mäkinen, p. 040 488 6297

Nakkila: hoivayksikön esimies Katri Sederholm, p. 044 747 5865


Perhehoito

Ikäihmisten perhehoito on tarkoitettu henkilöille, jonka huolenpitoa ei voida järjestää hänen omassa kodissaan riittävästi, eikä henkilön katsota olevan laitoshoidon tarpeessa (sosiaalihuoltolaki 710/1982 §25). Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoidon ja hoivan, kuntoutuksen tai muun ympärivuorokautisen tai osa-aikaisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kodissa. Tavoitteena on toteuttaa perheenomaista hoitoa sekä edistää perusturvallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä.

Kessoten kunnat kuuluvat seudulliseen perhehoitoon, jonka koordinoinnista vastaa Euran kunta.
Katso myös Seudullinen perhehoidon toimintaohje.

Lisätietoa perhehoidosta saa myös Perhehoitoliiton sivuilta sekä puhelimitse tai sähköpostilla seudullisen perhehoidon koordinaattorilta: Marja-Leena Kavasto, puh. 044 422 4425
marja-leena.kavasto@eura.fi.

Perhehoidon yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö Kessotessa on asumispalvelupäällikkö Jaana Tuokkola, puh. 044 312 4327.

Lisätietoja perhehoidosta antavat
Eurajoki: Hanna Leskinen, Palvelukeskus Jokisimpukka, Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki, puh. 044 312 4319

Harjavalta: Tanja Laine, Vanhainkoti Hopearanta, Suvannontie 2, 29200 Harjavalta, puh. 044 432 5527

Kokemäki: Johanna Mäntylä, Palvelukeskus Henrikinhovi, Iltarusko 1, 32800 Kokemäki, puh. 040 488 3913

Nakkila: Suvituulia Koivu, Palvelukeskus Hyppinki, Penttiläntie 2, 29250 Nakkila, puh. 044 747 5976


Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.

Lisätietoja tehostetusta palveluasumisesta antavat:
Eurajoki: hoivayksikön esimies Johanna Kivimäki, puh. 044 312 4229

Harjavalta: hoivayksikön esimies Kaisa Viitanen, puh. 044 432 5278

Kokemäki: hoivayksikön esimies Anne-Mari Pyykkö, puh. 040 488 3919

Nakkila: hoivayksikön esimies Kirsi Lähteenmäki, puh. 044 747 5965 sekä hoivayksikön esimies Katri Sederholm, puh. 044 747 5865

Asiakkaalle voidaan järjestää asumispalvelu myös yksityisellä palveluntuottajalla myöntämällä palveluseteli tehostettuun palveluasumiseen.

Säkylän kunta hallinnoi tehostetun palveluasumisen rekisteriä. Lisätietoa tehostetun palveluasumisen palvelusetelistä löytyy sivulta:

Sääntökirjaa noudatetaan tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa.
Sääntökirjassa kunnat asettavat asumispalvelujen sekä palvelusetelilain 5§:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.


Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikainen laitoshoito tarjoaa hoitoa ja huolenpitoa runsaasti apua tarvitseville tai lähes täysin autettaville ikäihmisille silloin, kun kotona selviytymisen tueksi järjestetyt palvelut on todettu riittämättömiksi.

Lisätietoja pitkäaikaisesta laitoshoidosta antavat:

Eurajoki: hoivayksikön esimies Emilia Varjus, p. 044 450 3845

Harjavalta: hoivayksikön esimies Kaisa Viitanen, p. 044 432 5278

Nakkila: hoivayksikön esimies Katri Sederholm, p. 044 747 5865

Kessoten kotiutuskoordinattorit

Eurajoki: Hanna Leskinen, Palvelukeskus Jokisimpukka, Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki, puh. 044 312 4319

Harjavalta: Tanja Laine, Vanhainkoti Hopearanta, Suvannontie 2, 29200 Harjavalta, puh. 044 432 5527

Kokemäki: Johanna Mäntylä, Palvelukeskus Henrikinhovi, Iltarusko 1, 32800 Kokemäki, puh. 040 488 3913

Nakkila: Suvituulia Koivu, Palvelukeskus Hyppinki, Penttiläntie 2, 29250 Nakkila, puh. 044 747 5976


Henkilötietojen tarkastaminen

Muita lomakkeita